Home » Borettslag og sameie » Fra beslutning til bygging av ladeanlegg
Sponset

Sameiet Tårnveien 5 synes et ladeanlegg var en stor investering, men fikk en god løsning som var kostnadseffektiv og enkel i bruk. Det ble aktuelt for flere i sameiet å anskaffe seg elbil eller hybrid når de fikk lademulighet.

Vi så på et anlegg hvor hver enhet hadde hver sin tilkobling til sikringsskapet, med hver sin måler. Det ble mange føringer, og mye inngripende arbeider i bygget, forteller Kjell Arne Reistad i boligsameiet Tårnveien 5.

Kople kom med en løsning hvor vi kunne forsyne alle garasjene med ladestrøm, i tillegg til å sette opp en felleslader ute – med kun én kabelføring fra hovedinntaket. Lastbalanseringen i Koples system sørger for at det er nok strømkapasitet til alle.


Det webbaserte systemet reduserte kabelføringer og inngripen i bygget vesentlig. Samtidig blir utgiftene til ladestrømmen ført direkte på strømregningen til hver enkelt, uten at styret må få egen spesifikasjon og kreve det inn. De leverte også velrennomerte ladere, derfor valgte vi Kople til å bygge og drifte anlegget vårt.

Installasjon, kjøp og bruk av ladere

Installasjonen av anlegget gikk veldig greit, det gikk på bare et par dager. Vi hadde veldig god kundeoppfølging gjennom vår prosjektleder.

Hver sameier som ønsket lader bestilte det og gjorde opp direkte til Kople, slik at styret ikke trengte å være involvert i denne prosessen. Vi har fått utlevert brikker, som vi bruker til å sette i gang og avslutte lading, slik at dette går raskt, forklarer Reistad.

Fremtiden for elbillading 

Sånn som utsiktene er nå med tanke på utfasing av transportmidler som bruker fossilt brensel, så er det klart at spørsmålet er når – og ikke om – man bør installere elbilladere, mener Reistad. -Det jeg da vil anbefale er å legge opp infrastrukturen fullstendig helt fra først av, slik at hver boenhet kan sette opp en lader når det passer.

Vi er svært fornøyd med Koples tekniske utforming, at anlegget er web-basert, hvordan anleggsfasen har vært, hvordan driften går nå, og kundeoppfølgingen fra Kople. Det er hyggelig å oppleve en organisasjon som har fokus på gode løsninger for kunden. Vi opplever at Kople tar oss på alvor, og da får også vi tiltro til leverandøren. Det blir en gjensidig tillit.

Les mer om ladeløsninger for borettslag og sameier på: kople.no/losninger

Av Tine Holm-Hansen

Neste artikkel