Home » Borettslag og sameie » Slik takler du utfordringene når bad i borettslaget skal rehabiliteres
Sponset

Skal ditt borettslag eller sameie rehabilitere bad eller rør og vannledninger? Da kan det være lurt å være forberedt på utfordringer som kan dukke opp. I denne artikkelen kan du lese om et par av de vanligste problemstillingene, og hva du kan gjøre for å takle dem.

Utfordring nummer 1 – Å få alle beboere med på at rehabiliteringen er nødvendig

I de fleste tilfeller dukker det opp både synlige og fysiske tegn på at det er nødvendig å rehabilitere. Et typisk tegn er økende frekvens på reparasjoner eller vannskader, som igjen fører til økte vedlikeholdskostnader, eller at forsikringsselskapet øker premien.

Men i de tilfellene hvor borettslaget eller sameiet ønsker å være føre var, og foreta utbedringer før alle skadene oppstår, kan det være en utfordring å få alle beboere til å forstå at det er nødvendig.

Her kan befaringer med rørlegger eller andre involverte håndverkere bidra til å øke forståelsen for hvorfor og hvordan jobben må gjøres. Å få se konkrete eksempler som viser hvorfor noe må, eller bør byttes ut, oppleves av mange som både nyttig og oppklarende. Det kan også gjøre det lettere å få styret og generalforsamlingen med på prosjektet.

Rørleggerkjeden VB leverer vann, varme og energi til hele Norge. Les mer her!

Utfordring nummer 2 – Hvem skal styre prosjektet?

At et prosjekt lett kan skli ut, ser vi stadig eksempler på i mediene. Det kan også skje når 12 eller 50 bad skal pusses opp. Det er mye logistikk som skal på plass, mange forskjellige håndverksgrupper skal inn, og mye informasjon skal ut. Budsjett og tidsbruk kan derfor lett få overraskende sprekker hvis prosjektet mangler en dyktig prosjektleder.

Ved rehabilitering av bad og rør i borettslag, er det i mange tilfeller snakk om store verdier. I tillegg stiller jobben gjerne høye krav til faglig, teknisk kompetanse. Og tid til å holde i prosjektet, ikke minst.

Derfor anbefaler vi nesten alltid å overlate prosjektlederrollen til rørlegger eller andre involverte erfarne fagpersoner. Den ekstra kostnaden det eventuelt medfører, vil med stor sannsynlighet lett tjenes inn.

En god prosjektleder vil bidra til at prosjektet blir gjennomført i samsvar med krav og regelverk, og i henhold til avtalt tid. Vedkommende vil også klare å håndtere det som måtte dukke opp av uforutsette problemer.

Utfordring nummer 3 – Midlertidige toalett og baderomsløsninger

Det er selvfølgelig alltid noen praktiske utfordringer knyttet til rehabilitering også. Er det snakk om omfattende endringer, kan arbeidet på hver leilighet kanskje vare fire til seks uker. Da sier det seg selv at det er nødvendig å ha planlagt godt på forhånd, og å legge til rette for provisoriske toalett og bad i prosjektperioden.

Jevnlige beboermøter og hyppig deling av informasjon er også svært viktig for å takle de praktiske utfordringene, både før og underveis i prosjektet.

Klar for å møte utfordringene?

Trenger du hjelp til å møte utfordringene, eller ønsker råd om hvordan du skal gå fram hvis ditt borettslag eller sameie skal rehabiliteres, kan du kontakte en VB-rørlegger der du bor. Les mer her!

VB-bloggen finner du mer informasjon og svar på vanlige spørsmål om rehabilitering av VVS i borettslag, og tips til enkle tiltak for å forebygge vannskader.

Av Carsten Skottner Engh

Neste artikkel