Sikkerhet
Brannsikkerhet – hvem har egentlig ansvaret?
Tekst: Tom Backe / Foto: Daniel Tausis/Unsplash Det er styret som har det overordnede ansvaret for at brannsikkerheten i boligsameier er god, men det er i alles interesse at god brannsikkerhet opprettholdes. Utgangspunktet er at den som eier bygget også er ansvarlig for brannsikkerheten, og at det finnes slukkeutstyr og røykvarslere som fungerer i hver … Continued