Jente leker på lekeplass
Sikkerhet
Trygge lekeplasser
Norge har noen av de strengeste forskriftene for trygghet på lekeplasser. Det stilles store krav til eierne av lekeplassene, men disse kravene har ført til en markant nedgang i antall ulykker.