Sikkerhet
Enkel og energieffektiv løsning for frisk luft
Da Nardo Søndre Borettslag skulle rehabilitere, fikk styret et klart råd om å gjøre noe med ventilasjonen samtidig. Løsningen ble utradisjonell – og enkel.