Home » Sikkerhet » Enkel og energieffektiv løsning for frisk luft
Sikkerhet

Enkel og energieffektiv løsning for frisk luft

Da Nardo Søndre Borettslag skulle rehabilitere, fikk styret et klart råd om å gjøre noe med ventilasjonen samtidig. Løsningen ble utradisjonell – og enkel.

Som mange sekstitallsblokker var de åtte blokkene på Nardo modne for oppgradering. Mange beboere slet med trekk fra vinduer og balkongdører. Med etterisolering og nye vinduer og dører ville leilighetene bli mye tettere, så boligbyggelaget TOBB ga klar beskjed om at ventilasjonen også måtte forbedres.

– Da vi starta prosessen, var alternativene tradisjonell balansert ventilasjon eller ingenting. Vi så veldig fort at da ville vi endt med bare vanlig avtrekk, sier styremedlem Stian Rotnes.

Lav pris og liten inngripen

En beboer tipset styret om desentral ventilasjon fra Lavenergisystemer AS. Etter besøk hos Klippen borettslag i Lier som har Lunos, foreslo styret desentral ventilasjon.

– Det var to årsaker: Pris og at det var liten inngripen i leilighetene, forteller Rotnes. Alternativet ville blitt veldig dyrt.  Vi ville aldri fått gjennom en rehabilitering med tradisjonell balansert ventilasjon, mener Rotnes.

– Et veldig godt alternativ

Valget får full støtte fra arkitektene som prosjekterte rehabiliteringen.

– I eksisterende boliger mener jeg dette er et veldig godt alternativ. Det er beskjedne inngrep som gir god forbedring av inneklimaet. I boliger uten teknisk rom er det krevende å plassere kanaler. Folk må gi avkall på overskap over komfyr, ha kanal til yttervegg, nedsenket himling og kanskje kasser mellom vegg og tak. Vi anbefaler ikke det – vi synes det blir stygt, sier Wigum.

Kjempefornøyde brukere

Den første av de åtte blokkene i Nardo Søndre var ferdig rehabilitert i januar i år.

– Vi har ingen indikasjoner på at det blir for kaldt, og heller ikke fått noen klager på støy. Så langt ser dette bra ut, fastslår Rotnes.

Fem års erfaring og fortsatt fornøyd

Klippen borettslag i Lier ble rehabilitert i 2013.

– Vi er veldig fornøyde. Først var det ganske store innvendinger. Etterpå har det blitt stille, sier styremedlem Per Morten Holmen. Den uvanlige kalde vinteren i år har ikke gitt noen problemer eller klager.

– Det vi har merket veldig tydelig, er at innelufta har blitt vesentlig bedre. Noen av de første reaksjonene var at folk merket frisk og god luft når de kom hjem fra ferie, forteller Holmen.

Ventilasjonen må forbedres

Ventilasjon i boliger handler særlig om å få frisk luft inn og fuktighet og forurensninger ut. Eldre boligblokker har ofte friskluftsventiler eller spalter. Når vinduer skiftes og det etterisoleres og tettes, forsvinner ofte disse åpningene. Det er viktig å forbedre ventilasjonen i boliger som etterisoleres og oppgraderes, poengterer Lavenergiprogrammet, som er en del av Direktoratet for Byggkvalitet.

Nardo Søndre hadde problemer med fuktskader og muggsopp der folk hadde tettet igjen ventiler, så vi var klar over at vi absolutt burde gjøre noe, sier styremedlem Stian Rotnes.

Kilde: http://www.lavenergiprogrammet.no/artikkel/du-bor-forbedre-ventilasjonen-nar-du-etterisolerer-og-tetter/

Av Hilde Kari Nylund

Neste artikkel