Skip to main content
Home » Sikkerhet » Ta kontroll over sikkerheten i borettslaget
Sikkerhet

Ta kontroll over sikkerheten i borettslaget

Mann som sjekker el-anelgg
Mann som sjekker el-anelgg
Brann og ulykke kan forebygges med riktig utstyr og kontroll gjevnlig. For mange branner har dødelig utfall. Foto: Getty Images

Hvordan unngå branner og ulykker i borettslaget? Ved å ha gode rutiner for kontroll på elektriske anlegg.

Statistikk viser at altfor mange dør på grunn av el-relaterte branner. Siden 1970 har 2732 mennesker omkommet på grunn av branner i Norge, og hele 40 prosent døde på grunn av branner med elektrisk årsak. Ifølge § 4 i Internkontrollforskriften skal den som er ansvarlig for virksomheten sørge for at det innføres og utøves internkontroll. Borettslag defineres som virksomhet, ifølge elsikkerhetsekspert Gunnar Flataukan. Det kan være smart å ta en full kontroll av hele borettslaget, slik at man får fullstendig oversikt over tilstanden til de elektriske anleggene.

El-kontroll, el-takst og termografering

– Når vi leser slike statistikker, er det viktig at vi våkner og tar preventivt vedlikehold av el-anlegget mer alvorlig. Uavhengig el-kontroll og termografering kan bidra til å unngå skader på liv, helse og eiendom som følge av farlige feil i det elektriske anlegget, sier Flataukan, og legger til at kun kontroll av fellesanleggene er bedre enn ingenting. Det er viktig å ha på plass rømningsveier og slukkemidler, men å hindre at dette må benyttes er den beste måten å jobbe på. I et borettslag er ikke sikkerheten bedre enn i det dårligste el- anlegget, enten det skulle være i andelseiernes boenheter eller i borettslagets fellesanlegg. Det elektriske anlegget for hver enkelt boenhet er den enkelte eier/bruker sitt ansvar. Det er mulig å få en enhetspris per boenhet for en komplett kontroll av samtlige boenheter i borettslaget.

Webbasert internkontroll

Det finnes nettbaserte systemer for internkontroll, der brukeren selv kan gjennomføre og dokumentere kontroller med mobiltelefon eller lesebrett i tråd med myndighetenes krav. Ifølge ekspert på webbasert internkontroll, Terje Sundsbø, har slike systemer en unik oversikt over alt som skal kontrolleres, er enkle å bruke og du kan administrere systemet
slik du vil.

– Flere boligbyggelag og borettslag har allerede tatt i bruk slike systemer, med rutiner for kontroll av bygninger, el-anlegg, avfall, røranlegg, parkering og både ute- og lekeområder. Når du velger et webbasert system, er det viktig at systemet ikke bare finner avvikene, men at det følger opp avvikene helt til de er rettet opp i tråd med forskriftene. Dette er ikke minst viktig for de store borettslagene, sier Sundsbø.

Sett sikkerheten i system!

– Borettslagets beste måte å ha fokus på trygghet og sikkerhet i el-anlegget på, er å sette sikkerheten i system. Dessuten er det viktig å kunne stå helt fritt når det gjelder valg av installatør hvis eventuelle avvik skal rettes opp, altså å bruke
en uavhengig el-kontrollør som ikke har økonomiske interesser i utbedring og retting av påviste avvik, sier Gunnar Flataukan.

Av Bernt Roald Nilsen, [email protected]

Next article