Skip to main content
Home » Sikkerhet » På tide å sjekke pipa?
Sikkerhet

På tide å sjekke pipa?

pipebrann
pipebrann
Foto: Getty Images

Hvorfor bør man vurdere å renovere og rehabilitere skorsteinen? For å redusere faren for pipebrann og ulike slitasjer.

Flere borettslag, sameier, villaer og andre boenheter har gamle piper som trenger en oppdatering. Det er viktig med en tett pipe for å unngå lekkasje og brann, og man bør sjekke skorsteinen med et videokamera.

– Flere av de gamle skorsteinene, for eksempel i Oslo, er ofte over 100 år gamle. Det er gjerne flere ganger blitt satt inn nye ovner og forsøkt tettet igjen etter at de har fjernet de gamle ovnene. Derfor er det viktig å sjekke at alt er tett hvis man aldri har gjort det før, sier feiermester Alf Pettersen. Han jobbet tidligere i brannvesenet, men har også arbeidet lenge som feier.

– Ved en pipebrann kan temperaturen komme opp i 1000 grader og svekkelser i skorsteinsløpet kan være med på å spre en brann. Ved å renovere og rehabilitere skorsteinen reduserer man denne faren betraktelig, ved blant annet å sette inn nye rør eller glidestøpe skorsteinen innvendig med en spesialmasse, forteller Alf, som påpeker at en slik prosess heller ikke tar spesielt lang tid.

– En villa er gjerne ferdig på en dag, så det er ikke så tidkrevende. En bygård eller et helt borettslag tar selvfølgelig litt mer tid, men det er definitivt verdt det, understreker han og minner om at flere murerbedrifter gjør slike jobber.

Å opppdage en pipebrann

Noen pipebranner er umulige å oppdage, siden de kan være ganske små og ufarlige. Men de litt større pipebrannene kan ses ved at gnister og noen ganger også flammer slår opp av selve skorsteinen. Når du ser dette er det et tegn på at brannen har kommet ganske langt, og du må snarest mulig ringe brannvesenet og varsle de som bor i huset.

Hvis du får en pipebrann i ditt eget hus, er det første du må gjøre å varsle brannvesenet på telefon 110. Deretter må du stenge lufttilførselen til pipa ved å stenge spjeldet. Lukk også døren til ovnen eller peisen dersom dette er mulig. Du kan også ta en tur opp på loftet for å undersøke om det er røykelukt der. Det kan bety at pipa har sprukket, og da er det fare for at det kan begynne å brenne i resten av huset. Prøv ikke å slokke en pipebrann selv. Det beste du kan gjøre mens du venter, er å sette opp en stige til taket slik at brannvesenet sparer tid.

Hvert fjerde år

I Norge skal man feie pipa minst hvert fjerde år, og selvfølgelig etter behov. Kommunen skal sørge for dette, og gir en rapport til eieren av boenheten når jobben er gjort. Denne er det viktig å gå gjennom.

– Benytt også anledningen når feieren er der til å spørre og sørge for at alt er som det skal. Få dem til å sjekke hele fyringsanlegget og at ildstedet er forsvarlig plassert, tipser Pettersen om.

Det norske klimaet kan også være et faremoment for både tak og pipe.

– Jeg har sett at snømengder kan få pipene til å knekke, men dette er sjelden. Men frostsprengning over taket på grunn av vann bør man være litt påpasselig med, sier han.

Av Christian Ingebrethsen

Next article