Skip to main content
Home » Sikkerhet » Skap et sunt inneklima
Sikkerhet

Skap et sunt inneklima

Foto: Getty Images

Hva skaper et sunt og godt inneklima? Bra ventilasjon, regelmessig rengjøring og bygningsmaterialer med lave emisjoner.

God og sunn inneluft er viktigere enn de fleste tenker over, og vi vet hvilke faktorer som har betydning for å ha det godt innendørs. Ventilasjon er en av dem, lufting en annen. Det er også viktig å velge bygningsmaterialer med lave emisjoner, gjøre rent regelmessig og bruke gode rengjøringsmidler. Når du pusser opp, bør du velge en inneklimavennlig maling. Eller kanskje tapetsere? Marie-Louise Luther, innemiljøombudsmann i Sveriges Astma- og Allergiforbund, kan mye om hva som er god inneluft.

Mange hensyn å ta

– I nye hus bidrar mekanisk ventilasjon til å skape et godt inneklima, men da må kanaler holdes rene og filter må skiftes periodisk. Du må også sørge for å ha jevnlig kontroll av ventilasjonen i leiligheten. Et tips for allergikere er å redusere bruken av tekstiler og unngå tepper, og røyk og pelsdyr er også faktorer av betydning. Fukt er en fiende, og det er lurt å gjøre rent på en måte som reduserer behovet for rengjøringsmidler, for eksempel ved å bruke mikrofiber. Sentralstøvsugere og støvsugere med bra filter er også en fordel, sier Luther.

Bruk anbefalt maling

Skal du pusse opp, bør du bruke maling som er egnet for allergikere. Det finnes luktfri, inneklimavennlig maling uten løsningsmidler og avgasser. Bruker du det, kan du benytte rommet allerede dagen etter. Lim til tapet bør være lavemitterende. Skal du legge tregulv, er det en fordel at det er prelakkert.

Dimensjoner kanalsystemet

Mats Eriksson er daglig leder i VKE, bransjeforeningen for ventilasjon, kulde og energi, og opptatt av hvordan vi kan
begrense foru-rensningene i hjemmet. – Dårlig ventilasjon er ofte årsak til dårlig inneklima, og det er lurt å dimensjonere ventilasjonsanlegget så det er tilpasset behovet. Når det er mange samlet i et rom over lang tid, er det ofte nødvendig å supplere med vinduslufting. Det er også viktig at ventilasjonsanlegget er energieffektivt og kan styres etter dine behov, ifølge Eriksson.

Next article