Skip to main content
Home » Sikkerhet » Trygge lekeplasser
Sikkerhet

Trygge lekeplasser

Jente leker på lekeplass
Jente leker på lekeplass
Foto: Getty Images

Norge har noen av de strengeste forskriftene for trygghet på lekeplasser. Det stilles store krav til eierne av lekeplassene, men disse kravene har ført til en markant nedgang i antall ulykker.

Hvis det skjer noe med et barn på en lekeplass, så er det eieren av lekeplassen som står ansvarlig. Derfor er det viktig at alle som eier en lekeplass, om det er en skole, barnehage, borettslag eller et sameie, sørger for at de følger regler og forskrifter, sier Øyvind Hansen, som er ekspert på lekeplasser.

− Det er leverandørene av lekeplassene som er ansvarlige for at apparatene som leveres tilfredsstiller kravene til lekeplassikkerhet. Men det er eieren av lekeplassen som må sørge for at apparatene blir vedlikeholdt, de må passe på å ha en god internkontroll. Apparatene kan jo bli utsatt for hærverk, det kan skje ting med dem i løpet av levetiden deres. Det er styret i borettslaget eller sameiet som har HMS- ansvaret for lekeplassen, og det er viktig at de er klar over dette.

Norge strengere enn EU

Norge er det strengeste landene innen sikkerhet på lekeplasser, vi har strengere krav enn generelt i EU. Dette har ført til en nedgang i antall ulykker på lekeplassene våre, sier Hansen.

− Det er minimalt med ulykker på lekeplasser i Norge. De siste fem årene har vi sett en markant nedgang, og dette er først og fremst fordi kontrollene er blitt strengere, og kravene til leverandørene er blitt strengere. Vi har hatt forskriftene lenge, men nå er det offentlige blitt flinkere til å følge opp.
Hansen er opptatt av sikkerheten på lekeplassene, men ser at man aldri kan forsikre seg 100 % mot ulykker.

− Når barn utfolder seg, og er i aktivitet, så vil det alltid være en viss risiko for at det skjer ulykker. Men fordi vi nå er mer bevisste, og har strengere regler,  så er antallet alvorlige ulykker kraftig minimert, og det er veldig bra. Barn klatrer jo i trær og leker ute i naturen, og der er det ingen kontroll, og det kan det ikke være. Men så lenge de oppholder seg på en lekeplass med lekeutstyr så skal det være regulert, sier Hansen.  

Sjekk leverandøren

Det finnes flere leverandører av lekeapparater på markedet, og så lenge man kjøper fra noen av de store er man som regel sikker på at regler og forskrifter er fulgt.

− Det finnes en god del regler både for apparatene og hvordan de skal monteres. Man må blant annet ha godkjente sikkerhetssoner og i noen tilfeller fallunderlag. Små leverandører som produserer apparatene selv følger ikke nødvendigvis regler og forskrifter, det er viktig å undersøke at leverandøren faktisk tilfredsstiller kravene, avslutter Hansen.

[email protected]

Next article