Skip to main content
Home » Sikkerhet » Vår og sommer er tid for insekter – også i boligen
Sponset

Høysesongen for insekter er i de varme månedene om våren og på sommeren. Selv om insektene er viktige for næringskjeden, oppfatter vi dem ofte både som plagsomme og ekle – og til tross for at de fleste av dem er helt ufarlige, så kan de allikevel gjøre stor skade.

– Vi liker nok best at insektene holder seg utendørs, men fra tid til annen hender det at de kan forville seg inn i boligene våre. I de fleste tilfeller er det helt uproblematisk, men det kan oppleves ubehagelig, sier bygningsingeniør Øyvind Magerøy, som er fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring.

Det er gjerne når det blir varmere at insektene kommer inn. De kan komme inn gjennom en åpen dør, eller fly inn i et åpent vindu. Eksempler på insekter som kan gjøre skade er pelsbiller, klesmøll og fleskeklannere som særlig kan gjøre skade på ullklær og tepper.

– Et godt tips kan derfor være å lagre ulltøy i tette poser og sørge for at det er rent når du pakker det bort. Ellers er mauren et annet insekt som gjerne forviller seg inn på jakt etter mat tidlig om våren. Hvis maur allerede har flyttet inn i boligen må man foreta tiltak for å fjerne dem. Rent forebyggende kan grus og pukk med elvestein rundt huset minimum 40 centimeter dypt være en effektiv barriere for å hindre at maur flytter inn, tilføyer Magerøy.

Den eneste kakerlakken som lever utendørs i Norge er markkakerlakken. Den er ikke et skadedyr, men forviller seg ofte inn i hus. I motsetning til de tropiske kakerlakkene, som er alvorlige skadedyr, så danner den ingen faste bestander innendørs. Denne kakerlakktypen skal ikke bekjempes med skadedyrmidler, og hvis man opplever dem som plagsomme kan de i stedet fjernes med støvsugeren.

Stokkmaur spiser ikke treverket, men gnager ganger for å gjøre plass til bolig, forteller bygningsingeniør Øyvind Magerøy, som er fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring (t.h.). Foto: Norsk Hussopp Forsikring

Insekter som kommer med matvarer

Melbiller og tørrfruktmøll tiltrekkes av mel- og kornvarer. Melbillene kan følge med melet man kjøper og er ikke farlig:

– Men de bør ikke få utvikle seg. Derfor er det viktig å ikke oppbevare mel og kornvarer for lenge i kjøkkenskapet. Kjøp det du trenger, og bruk det opp før du kjøper nytt. På den måten sikrer du en viss omløpshastighet på matvarene og unngår at biller, møll og larver får formere seg fritt i posene og eskene, forklarer Magerøy.

Insekter som kommer med emballasje

Skjeggkre ble funnet for første gang i Norge i 2013, men i dag er de spredt over hele landet og gjerne i nyere boliger. De kommer ofte i hus sammen med pappesker, bygningsmaterialer og lignende. Derfor er det anbefalt å pakke ut nye ting utendørs og kaste emballasjen så raskt som mulig, da minimerer du sjansen for å ta med skjeggkre inn i boligen.

Insekter som kommer på reise

Tropiske kakerlakker kan også være blindpassasjerer i emballasjen til varer man har bestilt fra utlandet, men det vanligste er at de blir med oss hjem i kofferten fra utlandet. Det samme gjelder veggedyr.

– Begge disse insektstypene kan det være både vanskelig og kostbart å bli kvitt. Det beste tipset er å prøve å unngå å ta dem med hjem. Du minimerer risikoen hvis du ikke pakker ut det du har i kofferten på hotellrommet, men sørger for å holde den mest mulig lukket. Det kan også være lurt å ikke la kofferten stå på gulvet, men lagre den for eksempel på en koffertkrakk isteden. Veggedyr og kakerlakker er mer utbredt i utlandet enn her hjemme, og siden koronasituasjonen gjør at de fleste vil feriere i Norge i år, så er nok problemet mindre i år, men disse insektene finnes på enkelte norske overnattingssteder også, avslutter Magerøy.

Generelle tips for å unngå insekter i boligen

– De fleste insekter er på jakt etter mat. Du bør derfor sørge for godt renhold for å hindre mattilgang.
– Mange insekter trives ekstra godt i fuktige miljøer. Sørg derfor for god ventilasjon, og å holde huset tørt.
– Oppbevar matvarer i tette beholdere.
– Kontroller kjeller og loft jevnlig slik at du oppdager eventuelle angrep før de rekker å utvikle seg.
– Sørg for å tette åpninger og sprekker hvor insektene kan komme seg inn.
– Hold det rent og ryddig og fjern tilholdssteder også utendørs.

Av Tom Backe

Next article