Home » Borettslag og sameie » Sømløs ladeløsning
Sponset

Da styret i ett av Bærums største boligsameier skulle installere ladebokser fantes det ikke tvil om hvilken leverandør de skulle benytte.

Stadig flere nordmenn velger elbil, og som resultat av den økende elbiltettheten er også behovet for flere ladeanlegg stor. Men da styret i Boligsameiet Fornebuporten 1 i 2017 la frem forslag om å installere ladebokser, var det kun 33 av 298 beboere som viste interesse. Da styret igjen la frem forslaget to år senere var engasjementet derimot langt større.

— Ettersom flere og flere av beboerne i fjor sommer begynte å etterspørre ladebokser i garasjeanlegget vårt, gjorde styret en grundig kartlegging for å finne ut hvor mange interesserenter vi hadde denne gangen. Da det viste seg at 182 av hjemmelshaverne ønsket hver sin ladeboks, hang vi oss på og satte i gang prosessen, forteller Rune Andre Løland, styreleder i ett av Bærums største boligsameier.

Rune Andre Løland, styreleder i ett av Bærums største boligsameier. Foto: Lisa Mathilde Donoghue

Minimal administrasjon for forbrukerne

Styret konkurranseutsatte dermed anbudet, og valgte Grønn Kontakt i konkurranse med to andre aktører. Løland forteller at Grønn Kontakt ikke bare ga det beste pristilbudet, men også de beste løsningene, og at valget dermed var enkelt.

— I tillegg til å ha et integrert administrasjonsverktøy som tillater muligheten til å fjern-avlese forbruket til hver eneste ladeboks, har også Grønn Kontakt en genial brikkeløsning som brukes for å aktivere sin respektive ladeboks. Om en besøkende venn bruker min parkeringsplass og har behov for å lade bilen sin, kan han aktivere boksen min ved bruk av sin egen brikke. På denne måten er det han som mottar fakturaen selv om han benytter seg av min ladeboks, og jeg vil ikke bli belastet av hans forbruk, skryter Løland.

— Da det viste seg at tilbudene fra de to andre aktørene ikke hadde liknende løsninger, var det heller ikke tvil om å starte en prosess med Grønn Kontakt. Det at 60 prosent av beboerne i Fornebuporten 1 nå har hver sin ladeboks bidrar til mindre forurensning ved både innkjøring og utkjøring av parkeringsanlegget vårt, som i tur medfører at vi beskytter miljøet generelt, og ikke minst bomiljøet vårt, tilføyer han.

Fremtidsrettet løsning

Ladeløsningen, som Grønn Kontakt kaller «Flexilader» kan ifølge Løland også potensielt unngå kostbare investeringer, og er dermed fremtidsrettet.

— Løsningen er lastbalansert og skalerbar. Hvis behovet for flere ladebokser øker, kan man dermed ettermontere dette. Lastbalanseringen sørger blant annet for at man benytter den tilgjengelige kapasiteten i bygget, noe som i praksis betyr at ladehastigheten er lavere jo høyere forbruket ellers i bygget er. Når forbruket går ned – typisk om natten – vil ladehastigheten øke. Det er også på denne måten vi kan unngå kostbare investeringer i nett, da Flexilade-løsningen benytter det som allerede er tilgjengelig, påpeker Løland.

Foto: Lisa Mathilde Donoghue

Upåklagelig prosess

Løland, som selv har lang fartstid som prosjektleder i sitt eget firma, lagde kravspesifikasjonen og prosjektplanen for leveransen og forteller at installasjonsprosessen var upåklagelig.

— Da krav fra styret, beboerne og byggeier av Fornebuporten Boligparkering var klar, ble prosessen satt i gang fjor høst med full gass til sent i november. Bare i løpet av 60 arbeidsdager ble alt levert og jobben var fullført, sier styrelederen.

Som følge av det gode inntrykket Løland og resten av de 182 beboerne som nå har hver sin ladeboks sitter igjen med, har også flere av naboene forespurt en ny pulje med installasjoner av ladebokser.

— Tilbakemeldingene fra beboerne er gjennomgående gode, og alle jeg har snakket med er kjempefornøyde. Selv hadde jeg bestemt meg for at jeg aldri i livet skulle gå til innkjøp av elbil, men har etter å ha sett hvor sømløs denne løsningen er også bestilt elbil. I tillegg har jeg fått forespørsler om å etablere ladeanlegg for andre sameier, og har på bakgrunn av den gode erfaringen jeg har hatt med Grønn Kontakt påtatt meg ansvaret med å gjøre samme løsning for andre som ønsker det, avslutter Løland.

Av Andreas Aguilera Myrvold

Neste artikkel