Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Starthjelp til sameier og borettslag
elbil

Starthjelp til sameier og borettslag

Foto: Unsplash

Elbilutviklingen går fort. I april var halvparten av alle nye biler som ble solgt en elbil. Det er verdensrekord. Beboere i leilighetsbygg og blokker må også kunne lade elbiler der de bor, og derfor er det viktig at mange nå kommer i gang med utbygging av lading i fellesarealene.

En bygning er ladeklar når den har kabler og tilstrekkelig kapasitet til at alle beboere kan montere en egen ladeboks på plassen de disponerer. Det er best for samfunnet og billigst for forbrukeren å lade elbilen hjemme mens den står parkert. Da skal den jo likevel ikke brukes, og smarte strømstyringsløsninger gir oss mulighet til å sørge for at ikke alle belaster strømnettet samtidig.

Politikerne somler med nye regler

I dag er et leilighetsbygg som bygges uten elbillading i garasjen sannsynligvis utdatert allerede før grunnmuren er reist. Det er rett og slett ikke attraktivt å flytte inn i et nytt bygg som ikke gir deg mulighet til å sette opp en ladeboks på parkeringsplassen.

I fjor foreslo regjeringen å lovbestemme at også elbileiere i borettslag skal ha rett til å lade bilen hjemme. Loven har ikke kommet på plass ennå, men det er ingen grunn til å vente på myndighetene: Å legge tilstrekkelig kabler og kapasitet inn i bygningens nye garasjeanlegg vil gi mangfoldig tilbake til eiendomsutviklere og beboere. Husk at om bare fem år skal alle nye biler som selges i landet være elbiler. Hvor attraktivt er det da å kjøpe seg leilighet uten lading? Den største utfordringen er imidlertid å få fart på prosjekter i eksisterende bygg.  Det haster å få sameier og borettslag til å bli med på elbilskiftet.

Petter Haugneland, nestleder i Norsk Elbilforening. Foto: Aksel Jermstad

Nasjonal støtteordning må rulles ut

Regningen kan oppleves som stor for beboere som må gå sammen og finansiere grunnleggende ladeinfrastruktur i blokka si. Vi synes ikke at de som følger oppfordringen fra myndighetene om å velge en miljøvennlig bil, bør bære hele denne investeringen alene. Det er en av grunnene til at vi har jobbet for en nasjonal støtteordning som kan gi starthjelp til ladeklare borettslag og sameier. Regjeringen har lovet at dette skal på plass, men det er ingen grunn til å somle lenger; denne støtteordningen må rulles ut. Vår beskjed til politikerne er klar; følg Oslos eksempel. I Oslo dekkes infrastrukturkostnader opp til 20 prosent av totalen, og ordningen har blitt en braksuksess. Det haster slik at ikke mangel på lading der man bor blir en barriere som bremser det nasjonale målet om at alt nybilsalg kun skal være elbiler i 2025. Forbrukerne bør ikke måtte ta hele regningen alene.

Noen borettslag kan synes det er krevende å gjennomføre en anbudsprosess for etablering av ladeinfrastruktur. For Oslo og Viken har Norsk elbilforening etablert en laderådgivingstjeneste der man kan bistår styret med å tilrettelegge for en god prosess for etablering av lading av biler.

Alle bidrar

I Norsk elbilforening pleier vi å snakke om «elbilrevolusjonen». Det er en revolusjon, ikke alene fordi et stort antall mennesker har valgt å bytte til elbil i det første massemarkedet i verden, men fordi skiftet til elbil setter fart i en større global bevegelse som trigger innovasjon, nye forbruksmønstre, nye næringer og industriell utvikling. For deg som beboer i et sameie og borettslag, vil det å bli med på denne prosessen bety at leiligheten din bli mer attraktiv og mer verd, og du bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Det er det som driver denne revolusjonen framover – at vi har verdens modigste forbrukere, som ikke nøler med å ta i bruk ny miljøvennlig teknologi.

Av Petter Haugneland, nestleder i Norsk Elbilforening

Next article