Home » Rehabilitering » Spør solskjermingsbransjen før du gjør fasadeendringer
Rehabilitering

Spør solskjermingsbransjen før du gjør fasadeendringer

Et perfekt inneklima handler om mange ting, blant annet om ventilasjon og glass, men ikke minst handler det om riktig solskjerming.

Etterhvert som vi har blitt mer bevisste på klima og miljø, har det også blitt satt et mye større fokus på solskjerming enn det var tidligere. Blant annet har det kommet et regelverk for kontorbygg som sier at det skal være solskjerming på fasader som vender mot sydvest.

– Solskjerming er en veldig rimelig måte å sikre et bedre inneklima på, og inneklima er minst like viktig i boliger som det er i kontorbygg. I dag bygger vi mye tettere bygg enn det vi gjorde før, og vinduene våre har blitt større. Dette gjør at behovene også har endret seg, sier Krister Nekstad som er styreleder i Solskjermingsforbundet og markedssjef i Norsol.

Glass med soldempende egenskaper

I følge Nekstad er glass med soldempende egenskaper en dårlig løsning:

– Hvis du bor nedover i Europa, eller andre steder der solen står høyere på himmelen enn her hjemme, så har disse glassene litt for seg. Men her i Norge har vi en helt annen solgang. Det medfører en sol som står lavere og solstråler som treffer vinduene mer direkte. Dette klarer ikke disse glassene å stå i mot. Derfor mener vi at det er en langt bedre løsning å kjøpe rimelige, klare glass, men heller satse på skikkelige utvendige, automatiske, solskjermingssystemer som persienner, markiser eller zipscreensystemer, fortsetter Nekstad.

Varmen er ikke det eneste problemet

På sine befaringer opplever Nekstad ofte å komme til svært varme boliger, men solskjerming handler om mer enn varme og inneklima:

– Vi treffer folk som nærmest er desperate av varme på grunn av en kombinasjon med dårlig ventilasjon og manglende solskjerming, men vi ser også hva sola gjør inne i boligene. Solstrålene bleker parketten og kan føre til at sofaen og veggmalingen falmer. Har du solskjerming får du ikke bare et godt inneklima når du kommer hjem fra jobben, du tar også bedre vare på verdiene i boligen. Og det beste av alt er at hvis du har et motorisert anlegg med soløye skjer solskjermingen av seg selv uavhengig av om du er på jobb eller på ferie i Syden, forklarer han.

Solskjerming blir mer vanlig

Siden det allerede er krav om solskjerming av enkelte fasader i næringsbygg, er det sannsynligvis bare snakk om tid før det blir tilsvarende krav for boliger. I Italia gis det statlige tilskudd til de som etablerer solskjerming på samme måte som vi har Enovaordninger for energibesparende tiltak i Norge.

– Derfor tyder alt på at solskjerming blir mye mer vanlig. Etterhvert vil vi forvente at det finnes både der vi arbeider og der vi bor. Moderne utbyggere har begynt å ta hensyn til dette, mens etablerte borettslag og sameier bør benytte sjansen når de gjør fasadeendringer eller skal bytte vinduer. Da er det smart å montere automatiske solskjermingssystemer samtidig for å spare noen kostnader, sier Nekstad.

Søk hjelp hos ekspertene

Det enkleste for å komme i gang og å få vurdert hvilke muligheter man har for å få til gode løsninger starter gjerne hos en leverandør av solskjerming:

– Det er smart å invitere en representant fra solskjermingbransjen som kan gi styret en orientering om fordelene og ulempene med de forskjellige løsningene som finnes på markedet. Dette er flinke fagfolk som gir gode råd og som ofte også kan gi uforpliktende overslag over hvilke kostnader en slik investering medfører. Da blir det mye enklere for styret å vurdere hvordan de skal arbeide videre med dette. Til syvende og sist handler solskjerming mest om helse, velvære og trivsel for beboerne. Derfor er det lurt å ta disse tingene på alvor, sier Nekstad til slutt.

Av Tom Backe, [email protected]

Neste artikkel