Skip to main content
Home » Sikkerhet » Taksikkerhet er styrets ansvar
Sikkerhet

Taksikkerhet er styrets ansvar

Ble du overrasket over hvor mye snø det var i vinter? Kanskje fikk det betydning for hvilke tiltak dere måtte sette i verk for å hindre snø- og isras, men det er mer som skal til for få en god taksikkerhet.

– Hvis det går et is- eller snøras fra taket og det skader folk, husdyr eller parkerte biler, så er det gårdeiers ansvar. I borettslag og i sameier, er det styrene som representerer gårdeier, og derfor er det de som må gripe tak i det som har med sikkerhet å gjøre, sier Espen Gjerstad i Lonevåg Beslagfabrikk.

Snøfangere er viktig

Det viktigste styrene kan gjøre er å sørge for at det ikke raser hverken snø eller is fra takene. Da er den vanligste metoden å benytte snøfangere:

– Det finnes litt forskjellig utstyr som er tilpasset de ulike taktypene enten det er takstein, takpanner eller papptak. I tillegg må det foretas en del beregninger som tar hensyn til snølast, hvor høyt over havet taket befinner seg, hvor i landet vi er og takoverflatens størrelse. Alle disse tingene er med å bestemme hvor mye og hvordan taksikringen skal plasseres for å fungere best. Taktekkere, blikkenslagere og tømrere er fagfolk som kan gjøre slike beregninger og foreslå gode løsninger, fortsetter Gjerstad.

– I tillegg til selve snøfangeren anbefaler vi også å bruke isstoppere. Da får du enda bedre sikring også mot isras og de klipses veldig enkelt på snøfangerutstyret. Dette er minst like viktig for sikkerheten, særlig på utsatte steder som over fortau og inngangspartier hvor folk ferdes, tilføyer han.

Noen tror at når snøfangere er montert er problemet løst, og at man da kan glemme hele taket, men sånn er det nødvendigvis ikke:

– Nå i vinter var det ekstraordinære snømengder mange steder, mens beregningene som foretas som regel gjøres på bakgrunn av hva som er det normale gjennomsnittet med en ekstra margin. Så i slike vintre kommer dere nok uansett ikke utenom at takene må måkes i tillegg.

Andre plikter

Det finnes en rekke forskrifter når det kommer til sikring av tak, i tillegg til det som går på snø- og issikring.

– De som skal ha tilkomst for å arbeide på taket trenger også sikring. Særlig gjelder dette for feiere hvor det er egne regler. Blant annet skal det være stige til skorstein med sammenhengene trinn på hver stein. Hvis arbeidshøyden for feieren blir over 120 centimeter skal det også monteres et feieplatå som feieren kan stå på. Hvis tilkomsten er via en stige skal også denne være sikret, forklarer Gjerstad.

I større boligsameier er det ofte flere tekniske installasjoner på takene. Disse trenger jevnlig ettersyn, og da skal forholdene for de som gjør den jobben også være så sikre som mulig. Det kan for eksempel bety at det legges til rette slik at de kan bruke et fastmontert feste der de kan feste en sikkerhetsline.

– Det er med andre ord mange regler som gjelder for taksikkerhet. Det er viktig å ha dette i orden så man ikke ender opp med å bli erstatningsansvarlig etter en ulykke, eller får besøk av en feier som ikke vil gjøre jobben, konkluderer Gjerstad.

Av Tom Backe,

Next article