Home » Borettslag og sameie » 10 suksesskriterier for en vellykket beslutningsprosess
Borettslag og sameie

10 suksesskriterier for en vellykket beslutningsprosess

Illistrasjon: NBBL

Gevinstene kan være store for borettslag og sameier som gjennomfører grønne oppgraderinger. Det vil gi økt verdi på boligen, større boglede og bidra til et bedre miljø.

Beslutningsprosessene i borettslag og sameier er spesielle sammenlignet med andre typer boliger og bygg. Her bor vi mange i samme bygg, men eier vår egen leilighet. Det medfører at man ikke alltid får tilstrekkelig tilslutning for større oppgraderinger selv om de på sikt ville vært både lønnsomme og praktiske for beboerne. Men det er også mange gode eksempler på borettslag og sameier som får det til. Det er derfor viktig å finne gode eksempler fra andre borettslag og sameier som dere selv kan dra nytte av.

Bård Folke Fredriksen

Administrerende direktør Norges Boligbyggelags Landsforening

10 suksesskriterier

1       Vær åpen om planer. Gå tidlig ut med informasjon om behov for oppgradering, og legg til rette for god dialog med eierne og beboerne.

2       Sett av god tid. La prosjektet og beslutningene modnes.

3       Søk råd. Involver boligbyggelaget eller tilsvarende rådgivere tidlig i prosessen. De kan hjelpe dere.

4       Undersøk tidlig i prosessen hva som skal til for å utløse statlige/kommunale tilskudd og lån med gunstige betingelser.

5       Samle styret om et felles forslag til oppgradering.

6       Bruk personer som kan skape entusiasme når prosjektet skal selges inn til eierne og beboerne.

7       La eierne og beboerne komme til orde. Husk at behovet for informasjon er stort, og de må få mulighet til å komme med spørsmål og innspill. Ta disse innspillene på alvor. Dette er viktig for å skape tillit og forankre prosjektet.

8       Gi informasjon i små porsjoner, både muntlig og skriftlig. Bruk eksempler, bilder og et lettfattelig språk.

9       Sett opp regnestykker som viser økonomiske konsekvenser for den enkelte eier. Vis hvordan kostnader og besparelser påvirker månedlige felleskostnader over tid.

10    Vent med avstemning i ekstraordinær generalforsamling eller sameiermøte til man er sikker på at eierne er tilstrekkelig informert. Da vil det være større sjanse for å få oppslutning om prosjektet.

Myndigheten må bidra

Et svært viktig puff i ryggen for at flere borettslag og sameier velger store og grønne oppgraderinger, er muligheten for redusert strømforbruk og dermed spare penger. Også muligheten til økonomisk støtte øker sjansene for at det tas grønne valg. Derfor er ett av de viktigste grepene myndigheten kan gjøre å endre regelverket i Enova. Borettslag og sameier må få sin egen støtteordning som er tilpasset boformen, og som er enkel og forståelig for folk som ikke er fagpersoner. Da ville det blitt enklere å søke om støtte til tiltak, og større mulighet for å få tilskudd. Akkurat det er avgjørende for at borettslag og sameier velger å ta skrittet helt ut og faktisk sette i gang store oppgraderinger, ikke bare tenke på det.

Av Bård Folke Fredriksen

Neste artikkel