Home » Borettslag og sameie » Brannsikkerhet – Styrene bør vise vei
Borettslag og sameie

Brannsikkerhet – Styrene bør vise vei

De vanligste brannårsakene i Norge er knyttet til de elektriske anlegg og utstyr, og det er enten feil ved selve anlegget eller feil bruk som er de hyppigste årsakene til at branner oppstår. Vi regner også komfyrbranner som elektriske branner. Foto: Getty Images

– I borettslag og sameier har alle et felles ansvar for en forsvarlig brannsikkerhet, men styrene bør vise vei og blant annet sørge for å gjennomføre brannøvelser, sier Tor Erik Skaar i Norsk Brannvernforening. 

Antallet dødsbranner i Norge har gått nedover de siste fem årene, så på mange måter er vi inne i en god utvikling. Men allikevel er et dødsfall som følge av brann et dødsfall for mye.

– De vanligste brannårsakene i Norge er knyttet til de elektriske anlegg og utstyr, og det er enten feil ved selve anlegget eller feil bruk som er de hyppigste årsakene til at branner oppstår. Vi regner også komfyrbranner som elektriske branner, og de forekommer relativt ofte, forklarer Skaar.

Brannvernforeningen påpeker også at det er flest branner i den mørke årstiden og årsakene er flere. Om vinteren brukes det gjerne mer strøm som følge av økt fyring, og da er det lettere for at feil i de elektriske anleggene oppstår og starter branner. En annen årsak kan være fyring med ild eller bruk av stearinlys.

– Ofte har branner en sammenheng med alkohol der man sovner fra levende lys eller fra mat som står på komfyren, fortsetter Skaar.

Styrets ansvar

I et boligsameie er det styret som har ansvaret for helse, miljø og sikkerhet, og i dette arbeidet inngår også brannsikkerhet. Styret er ansvarlig for brannsikkerheten i selve bygningen, det betyr blant annet alle bygningsskall, at det gjennomføres kontroller med sentrale brannalarmanlegg, at branndører lukkes og at rømningsveiene er frie.

– Fokus på frie rømningsveier er spesielt viktig. I det daglige kan det være lett å komme forbi ting som er lagret i et trapperom, men hvis det er brann i bygningen, og lyset har gått, kan det fort bli ugreit å komme forbi, sier Skaar.

Tor Erik Skaar, Norsk Brannvernforening.

Den enkelte beboers ansvar

Etter regelverket er det den enkelte beboer som er ansvarlig for brannsikkerheten i sin egen boenhet. Beboerne har med andre ord ansvar for å passe på at det finnes røykvarslere, at det er montert komfyrvakt og at det ikke brukes skjøteledninger til faste installasjoner.

– Men i enkelte borettslag og sameier er det ikke uvanlig at styrene også gir føringer for hva som skal skje eller finnes i hver boenhet. Det kan være kontroll av brannalarmanlegg, pålegg om å skaffe seriekoblede røykvarslere, eller gjennomføring av kontroller med sikte å på å avdekke eventuelle brannfarlige forhold i leilighetene.

Det er bedre å forebygge enn å slukke

Når det kommer til brann er etterpåklokskap en dårlig strategi. Det gjelder å være i forkant og ha rutiner og regler som gjør at branner ikke oppstår. Derfor har Brannvernforeningen laget et hefte som heter «Ta sikkerheten på alvor». Heftet er egentlig ment som en praktisk veileder for styrer i boligselskaper, men innholdet er nyttig for alle. Publikasjonen kan lastes ned gratis fra brannvernforeningen.no.

– Vi oppfordrer også styrene til å gjennomføre brannøvelser. De fleste av oss er vant til at det gjennomføres brannøvelser på arbeidsplassen, men de færreste har øvelser der de fleste virkelig farlige brannene skjer, nemlig i hjemmet. Det er fort gjort å få panikk i en stresset situasjon når det brenner, men du står mye bedre rustet hvis du har øvd og vet hva du bør gjøre, konkluderer Skaar.

Den viktigste livredderen er røykvarsleren

  • Tidlig varsling er svært viktig for å unngå at en brann utvikler seg, og da er røykvarsleren det viktigste redskapet.
  • Test at røykvarsleren fungerer som den skal regelmessig og sørg for å skifte batterier.
  • Test også at du hører røykvarslerne godt når du befinner deg på soverommet.
  • Det beste er å seriekoble flere røykvarslere slik at alle gir alarmsignal når én blir utløst.

Av: Tom Backe, [email protected]

Neste artikkel