Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » 5 tips til utfasing av fossil olje i borettslaget ditt
Borettslag og sameie

5 tips til utfasing av fossil olje i borettslaget ditt

Politikerne har blitt enige om å forby fyring med fossil olje 1.januar 2020. Heldigvis finnes det gode alternativer. Noen krever store investeringer men er rimelig i bruk. Ofte er det slik, dyr i innkjøp billig i bruk eller billig i innkjøp og dyr i bruk.

Her er fire alternativer til fossil oljefyring for borettslag og sameier.

Forbruk

Få oversikt over energibruken til varme og varmtvann. Har sameiet/borettslaget planer om etterisolering, skifte vinduer eller rehabilitering ventilasjonsanlegget så må det tas med i energiregnskapet. Korrekt energiregnskap er viktig for videre planlegging av varmeløsning. Det er for eksempel uheldig å velge for stor varmepumpe. Den skal helst være i minste laget, da gir anlegget best besparelse.

Strøm

Strøm til oppvarming er vanlig i Norge. Vi er kanskje det landet i Europa som er minst kritisk til bruk av strøm til oppvarming. Hvordan strømprisen utvikler seg er vanskelig å spå, men effektprising vil gjøre elektrisk energi dyrere. Å erstatte olje med strøm, krever at inntak og hovedsikringer er dimensjonert for vesentlig høyere last enn ved bruk av olje. Vi må heller ikke glemme elbilene i planene for bruk av strøm.

Bioolje

Bioolje er en fullgod erstatning. Den krever lave investeringer, ofte bare rens av anlegget og justering av brenner, noen ganger må brenner byttes. Er kjelen moden for utskiftning så bør den byttes. Derfor kan bioolje være en god løsning der utstyret kan leve noen år til. Det finnes ulike kvaliteter på bioolje i dag, jo større brenner jo billigere bioolje kan man ha som en regel. For boliger og små sameier, typisk kjele på under 50 kW bør det brukes høyverdig bioolje som er noe dyrere. Vi anbefaler at det hele vurderes av fyringsteknikker med erfaring fra bioolje.

Trepellets

Pellets kan automatisere fyringsprosessen, men krever lagringsplass og et matesystem. I et vannbårent radiatorsystem er det viktig med tilstrekkelig turtemperatur, noe pellets oppnår på en utmerket måte. Et pelletsanlegg krever investeringer og er plasskrevende i henhold til lagringsplass for pelletsen. Kjøpes den i bulk kan prisen komme under 50 øre/kWh. Det finnes selskaper som tar hele investeringen om man kontraktfester kjøp av varmeenergi fra anlegget. På denne måten sikrer pelletsprodusenter leveranser i fremtiden.

Varmepumpe (VP)

Et VP-anlegg medfører vesentlige investeringer, men gir store reduksjoner på energiregningen. Overgangen fra fossil olje til VP er som regel selvfinansierende. Det vil si at månedlige kostnader, inkludert hele investeringen, er lavere enn å fyre med fossil olje. Valg av VP-løsning er ofte en konsekvens av tilgjengelig kilde. Noen velger sjøen/elven, mens andre velger energibrønner. For andre kan luften være et godt alternativ. Ved valg av luft til vann VP må støyen fra utedelen tas hensyn til.

En radiator er ofte dimensjonert for en høy temperatur på kalde dager, mens en standard VP har en temperaturbegrensning. Da kan effekten på radiatoren reduseres til det halve, derfor er radiatorstørrelsen og rørtykkelsen viktige momenter når teknologi skal velges. Store radiatorer er ofte en fordel ved overgang til VP.

Lykke til med utfasing av fossil olje.

Av: Knut Olav Knudsen Daglig Leder Norsk Varmetekniske Forening

Next article