Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Årlig lekeplasskontroll er et minimum
Sponset

Hvert år skjer det tusenvis av ulykker ved norske lekeplasser. Dersom lekeplassen kontrolleres av en uavhengig lekeplasskontrollør, vil du bli informert dersom noe må forbedres. Dessuten vil du kunne dokumentere at utstyret faktisk er blitt kontrollert. 

– Jeg tror at mange ikke er klar over hvor mange regler som egentlig finnes, hva de må forholde seg til og hvordan dokumentflyten er, sier Esten Gladsø-Dønheim.

Esten Gladsø-Dønheim

Daglig leder i Aktiv Areal AS

Han er daglig leder i Aktiv areal AS, en uavhengig kontrollørbedrift som driver med lekeplasskontroll. Han får stadig telefoner fra borettslag som lurer på reglene.

– Minimumskravet er årskontroll, og en virksomhet skal kunne dokumentere alt av HMS-arbeid, sier han.

Styret er ansvarlig

– Sitter du i styret så er du faktisk personlig ansvarlig for det som er på borettslagets lekeplass.

Og en lekeplass må vedlikeholdes slik at det er et trygt sted å leke. En lekeplasskontrollør vil derfor sjekke at alle lekeapparatene er trygge å bruke, og vil samtidig sørge for at HMS-dokumentene er i orden.

– Hvis noen skader seg på et lekeapparat, er du mer ansvarlig juridisk sett hvis du ikke kan dokumentere at lekeplassen er blitt kontrollert. Og uansett så er en ulykke én for mye, og oppvasken etter den mye verre.

Få pristilbud på uavhengig kontroll

Legg til informasjon om din virksomhet og størrelsen på lekeplassen, så sender vi deg et pristilbud innen kort tid for lekeplasskontroll.

Avvik på nesten alle lekeplassene

– Vi finner avvik på nesten alle lekeplassene vi undersøker, spørsmålet er bare om de er alvorlige eller ikke.

En uavhengig lekeplasskontrollør vil sjekke om lekeutstyret er trygt å bruke i henhold til gjeldende regler. Kanskje må noe byttes ut eller festes bedre, kanskje må man bytte ut sand.

– Det er viktig at du passer på å få FDV-dokumentene (forvaltning, drift og vedlikehold)når du kjøper nytt utstyr. Det er dokumenter som forteller hva du må gjøre for å opprettholde garantien når du kjøper lekeplassutstyr.

Gladsø-Dønheim sier at det ofte er mindre alvorlige avvik og færre ting som må gjøres på en lekeplass som blir kontrollert med jevne mellomrom.

Både årlig kontroll og sluttkontroll er viktig

– Når du har anskaffet deg en ny lekeplass eller har en gammel lekeplass, så er årlig kontroll et minimumskrav.

Selv på nye lekeplasser avdekker de feil.

– Når et borettslag kjøper seg en ny lekeplass, så forventer man at det er trygt, at montøren er sertifisert og har den nødvendige kunnskapen. Slik er det ikke alltid.

Det kan derfor være lurt å få kontrollert lekeplassen før overtakelsen. Dette kalles sluttkontroll av nyanlegg. Hvis kontrolløren da finner avvik, er entreprenøren nødt til å rette opp eventuelle feil før lekeplassen åpnes. Det vil koste deg mindre enn om du selv må rette opp ting i etterkant.

– Så sender vi en årsrapport inn til styret en gang i året hvor de da får en oversikt over hva de bør gjøre for å opprettholde sikkerheten. Men det er det styret som selv bestemmer hvordan de utbedrer avvik. Vi registrerer kun avvikene og passer på at papirene er i orden, avslutter Gladsø-Dønheim.

Av Sissel Nilsen

Next article