Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Bærekraft fra kjeller til loft
Borettslag og sameie

Bærekraft fra kjeller til loft

Bård Folke Fredriksen, Adm. dir. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Foto: Nadia Frantsen

Når det bygges nye boliger i dag, bygges det etter strenge miljø- og klimakrav. Det er selvfølgelig bra og helt nødvendig for å nå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss. Men skal vi redusere klimautslippene er det minst like viktig å rette oppmerksomheten mot eksisterende boliger, som tross alt utgjør 99 prosent av boligmassen her i landet.

Vi kan ikke bygge oss ut av klimakrisen. Derfor har vi i NBBL utviklet er oppskriftshefte for grønn rehabiliteringen for borettslag og sameier. Dette er en bærekraftstrategi som vil gjøre det mulig kartlegge og investere i rehabilitering som reduserer klimautslipp og sparer energi. Vi må i mange tilfeller rett og slett reparere oss ut av klimakrisen.

Bærekraftregnskap

For mange handler det om å skifte vinduer eller etterisolere veggene. Et bærekraftregnskap kan vise gapet mellom den faktiske tilstanden og slik boligen eller boligbygget burde være for å være bra for klima, energibruk, lommeboka og menneskene som bor der. På denne måten får man et bilde av hva som bør prioriteres og for eksempel om det er stor interesse for å legge til rette for ladning av elbiler blant beboerne.

Et overskudd av strøm

Kanskje kan energisparingen føre til at ren energi heller kan brukes til lading av elbiler? Eller la oss tenke enda mer ambisiøst: vi i NBBL har gjort en undersøkelse som viser at solceller på boligblokker i Norge kan gi mellom 0,9 til 1,3 TWh/år. Det tilsvarer lading av mellom 520 000 og 725 000 elbiler.

Til sammenligning har vi drøye 260 000 elbiler i Norge, her ligger det an til å skape et overskudd av strøm som kan forsyne vårt langstrakte land med strøm og nå de ambisiøse målene som er satt om at det fra 2025 kun skal selges nullutslippsbiler i Norge.

Det må lønne seg å ta gode valg

Foreløpig er det tolv borettslag som har testet ut det det nye bærekraftregnskapet, og noen av funnene bygger klart opp under at folk gjerne vil være med på det grønne skiftet. Spesielt viktig er det for beboerne å spare energi, for dermed å spare penger. Dette kan motivere flere til å foreta grønne valg og investere i grønn oppgradering av egen bolig.  

Vi i NBBL tror at vi i langt større grad må bruke gulrot i stedet for pisk, og er trygge på at nordmenn flest ønsker å gjøre endringer som er til det beste for klima og miljø. Men da trengs det gode insentiver for å både spare strøm og for å legge til rette for at folk skal kjøpe elbiler.

For å nå målene våre må det også lønne seg å ta gode miljøvalg. Enova burde derfor ha borettslag og sameier som en egen målgruppe, og en større andel av det norske boligeiere betaler inn til Enova i en egen avgift, burde gå tilbake som støtte til husholdningene.

Av: Bård Folke Fredriksen, Adm. dir. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Next article