Home » Borettslag og sameie » Balkong – en investering i bokvalitet
Sponset

I det norske klimaet utsettes fasader og balkonger for store belastninger. Derfor er det viktig å følge en vedlikeholdsplan og sørge for å rehabilitere i tide. Med holdbare løsninger får man sjeldnere renoveringsbehov, og gjenvinnbare materialer er godt for miljøet. En innglasset balkong gir i tillegg energibesparelser for både beboer og miljø.

Balkonger kommer i ulike størrelser og med ulike funksjoner. En balkongrenovering er en stor investering som skal gi verdi over mange år. Felles for alle er at en profesjonell rehabilitering, som er prosjektert og bygget etter reglene, øker levetiden på balkongene. Derfor er det viktig å gjøre grundige og gode valg av løsninger og leverandør.

En perfekt balkong for alle bygg

En innglasset balkong er et godt valg for mange, spesielt om hovedfokuset er å oppgradere dagens balkong eller til og med etablere nye balkonger.

– Den gir følelsen av en utvidelse av boligen og skaper et nytt samlingspunkt for venner og familie, sier Ann-Sofie Lundbergh, Marketing Manager i Balco AS.

Med riktige materialvalg, gjør den innglassede balkongen at leiligheten føles lysere og mer luftig. Om man øker størrelsen på balkongen, er det også en måte å øke byggets og boligens verdi på.

Innglassede balkonger bidrar til at det fremtidige vedlikeholdet av både balkonger, fasader, vinduer og balkongdører blir redusert til et minimum. Dette er en fordel for den langsiktige energi- og miljøpåvirkningen. Også innglassede balkonger bidrar til å slippe inn mer lys: Selv ikke-gjennomsiktig glass slipper gjennom over 70 prosent av lyset.

– Å innglasse balkongen er et kostnadseffektivt, attraktivt og klimasmart alternativ, sier Lundbergh.

– Den gir deg i praksis en utvidelse av leiligheten hele året.

Innglassingen kan gi opptil 20 prosent reduserte oppvarmingskostnader ved at uteluften varmes opp før den kommer inn i leiligheten. I tillegg anslås den innglassede balkongen fra Balco å ha en levetid på opptil 90 år.

Investering i livskvalitet og økt eiendomsverdi

I borettslaget Greåkerdalen 1 satte Balco opp 110 nye balkonger i systemet Twin/Air i 2018.

– Her var balkongene tidligere små og lite brukervennlige, og mange brukte dem kun til oppbevaring, sier Lundbergh.

Borettslaget valgte også å kle inn hele fasaden, for på den måten å oppnå beskyttelse av fasader, vinduer og balkongdører.

– Fordi innglassingen fungerer som isolasjon, får man store besparelser på oppvarmingskostnadene, sier Lundbergh.

Styret så på oppgraderingen som en god investering både når det kom til livskvalitet og økt eiendomsverdi. Nå har balkongene fått nye bruksområder og kan brukes året rundt. En annen fordel er mindre trafikkstøy på den siden som vender mot veien.

Valgmuligheter

Det er mange muligheter å velge mellom i Balcos ulike balkongsystemer. Det er også mulig å inkorporere solceller i brystningen på balkongene. Den nye luken, TwinView, har glass på fremsiden og skjulte rammer bak.

– Det er stor interesse for den nye luken, fremfor alt i sentrum i de store byene. Der er det mange ganger ønsker fra kommunen og arkitekter om rammeløst, påpeker Lundbergh.

Også TwinView lukene er å se i demo-lastebilen Balco tar med ut til borettslag og sameier for å vise beboerne før de bestemmer seg.

– Noe som er blitt veldig populært også er utvendige vertikale markiser, forteller hun, spesielt på steder med mye vind hvor tradisjonelle markiser vil fungere som vindfang.

Fra idé til virkelighet

I dag er Balco markedsledende i bransjen og utvikler, produserer, selger og er ansvarlig for monteringen av egenproduserte åpne og innglassede balkonger. Balco støtter boligselskapets styre gjennom alle fasene i prosjektet, fra de første betraktningene til garantiinspeksjon. Så lenge arbeidet inkluderer balkonger, tar Balco på seg totalentreprise med å bytte fasade og vinduer om det er behov for det. Balco håndterer alle krav og regler som en balkongrenovering omfatter, og sørger for at du får den løsningen du ønsker.

Balco guider dere gjennom hele prosessen – fra den første tanken til kaffen nytes på balkongen. Les mer på balco.no.

Av Ingrid Cammermeyer

Neste artikkel