Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Bedre inneklima med originale filtre
inneklima

Bedre inneklima med originale filtre

Foto: Unsplash

God ventilasjon er vesentlig for å skape et godt inneklima, men sørg for å bytte filtre jevnlig, og at de er av riktig type.

Dårlig luft innendørs kan gjøre deg syk. Symptomene på at inneklimaet er for dårlig kan være irritasjon i øyne, hoste, sår eller tørr hals, en følelse at du blir tett i brystet, luftveisinfeksjoner og ulike allergiske reaksjoner. Årsakene til at inneklimaet blir dårlig kan skyldes en rekke forhold som for eksempel fukt, mikrobiologisk forurensning, allergener fra dyr, avgasser fra kjemikalier eller svevepartikler i inneluften. Det er mange ting man kan gjøre for å forbedre inneklimaet hvis man vet årsaken til problemet. Noen ganger kan det være nødvendig med tiltak for å redusere luftfuktigheten, andre ganger kan rengjøring medvirke til å løse problemet.

God ventilasjon

En av de aller viktigste faktorene for å sikre et godt inneklima er å ha tilfredsstillende ventilasjon. Imidlertid er ikke det å ha et stort ventilasjonsanlegg ensbetydende med at inneluften automatisk blir så god som den bør være. Hva slags filtre ventilasjonsanlegget er utstyrt med er helt avgjørende for hvordan luftkvaliteten blir. Filterets hensikt er nemlig å hindre svevestøv og partikler som er i uteluften å komme inn i boligen. Filteret skal også være konstruert slik at ventilasjonsanlegget arbeider så optimalt som mulig.

Ventilasjonsfiltre bør byttes regelmessig

Alle leverandører av ventilasjonssystemer anbefaler at ventilasjonsfiltre byttes regelmessig. Det er det både helsemessige og økonomiske grunner til. Går filteret tett vil ventilasjonsanlegget måtte jobbe stadig hardere for å presse den rene luften gjennom filteret. Anlegget må også jobbe enda hardere for å transportere den innvendige luften ut av boligen igjen. Resultatet er økt strømforbruk, og i verste fall kortere levetid på ventilasjonsanlegget på grunn av økt slitasje.

Se opp for uoriginale filtre

Leverandørene av ventilasjonsanlegg har tilpasset egenskapene i anlegget slik at ventilasjonsanlegget og filtrene fungerer sammen på en god og avbalansert måte. Dersom man velger andre typer filtre enn de originale, kan man ikke være sikker på at egenskapene er som de skal. Det kan gjøre at anlegget ikke jobber optimalt, og i verste fall kan anlegget også få kortere levetid.

I 2018 ble det innført en ny ISO-standard som regulerer hvordan et skikkelig filter skal være. Målet med den nye standarden er ganske enkelt å sørge for et sikrere inneklima. Det blir derfor stilt enda strengere krav til filtrering av svevestøv og stopping av partikler. De anerkjente leverandørene som leverer originale filtre har tatt hensyn til denne standarden. Hvis man velger å kjøpe uoriginale filtre kan man ikke være sikker på at det man får er godt nok. Et problem er imidlertid at det finnes imitasjoner og rene forfalskninger av originalfiltre på markedet. For å være på den sikre siden bør man derfor kjøpe filtre fra anerkjente leverandører.

Av: Tom Backe, [email protected]

Next article