Home » Borettslag og sameie » Viktig med jevnlig rensing av ventilasjon og avløp
Sponset

Både for å ta vare på folkehelsen hos beboerne, og for å forhindre en kostbar ulykke, er det viktig med jevnlig vedlikeholdsrens av ventilasjonssystemer og avløpsanlegg.

Prosjektlederne Øystein Overaae og Lars Grorud i TT-teknikk – en totalleverandør av sanering og vedlikehold av ventilasjons- og avløpsanlegg – svarer på noen spørsmål om vedlikeholdsrens:

– Hva er dine beste tips til beboere og styrer i borettslag og sameier, for å avdekke behov for rens av ventilasjon og avløp?

– Kontakt fagpersoner når dere mener at ventilasjonsanlegget ikke fungerer som det skal. Det kan være at dere opplever dårligere luftkvalitet, som gjør at dere blir tunge i hodet, oftere syke eller sover dårlig. Det kan være mugg og fukt på vinduskarmer, vinduer eller på badet. Eller det kan være at dere sliter med å få deres egen matlukt bort fra boligen eller lukter mat fra andre boliger, sier Overaae.

Ta kontakt med TT-teknikk for en gratis befaring.

– Treg avrenning fra kjøkkenvasker og sluk, samt klukkelyder, er klassiske tegn på at det er mye belegg eller avleiringer i avløpssystemet. Å rense avløpssystemet kan forebygge eventuelle vannskader som følge av tette avløp. Vi anbefaler derfor styrene i borettslag og sameier å legge rens inn i vedlikeholdsplanen. Vi utfører alltid befaring av røropplegget, før vi utarbeider et tilbud. På befaringen sjekker vi grenrør fra kjøkken og sluk med kamera, samt lokaliserer vertikale stammer i kjeller. Byggeåret har ofte stor betydning for tilstanden. På eldre avløpssystemer anbefaler vi ofte rørinspeksjon i tillegg til rens. Dette danner grunnlag for rapport med eventuelle videre anbefalinger. Hvis røropplegget er oppført i gitte tidsepoker, eller er i en slik forfatning at vi mener det ikke vil tåle en rens, anbefaler vi rehabilitering med strømpeforing, som er en fullgod metode, med et resultat tilnærmet et nytt rør, sier Grorud.

(F.v.) Lars Grorud og Øystein Overaae, prosjektledere i TT-teknikk. Foto: TT-Teknikk

I alle avløpsrør vil det over tid bygge seg opp et belegg på innsiden som hindrer gjennomstrømming av avløpsvannet. Dette kan føre til tilbakeslag eller lukt på kjøkken, bad eller toalett. Les mer om vedlikeholdsrens her!

Kontroller hvert femte år

– Hvor ofte bør vedlikeholdsrens utføres i et borettslag og sameie?

– Vi anbefaler kontroller, eller eventuelt vedlikeholdsrens, hvert femte år for å opprettholde et velfungerende ventilasjonsanlegg. Dårlig vedlikehold av ventilasjonsanlegg vil få negative konsekvenser for beboerne med dårligere inneklima og utsettelser kan forsterke problemene, sier Overaae.

– Generelt anbefaler vi rens av avløp hvert tiende år. Vi har også kunder som benytter oss oftere, da med fem til åtte års intervaller. Disse kundene vurderer at forebyggende vedlikehold gir en økonomisk gevinst. Utsettelse av vedlikehold kan bety store eller plutselige kostnader, sier Grorud.

Slik foregår rensingen

– Hvordan utfører dere rensingen?

Vedlikeholdsrens av ventilasjonsanlegg gjennomføres med roterende børster og undertrykk. Børstene føres gjennom kanalene og løsner støvet som suges ut. Til slutt kontrolleres anlegget og aggregatet vedlikeholdes. De aller fleste boligene vil bli klare på under én time, sier Overaae.

– Vedlikeholdsrens av avløp begynner med boenhetene på nederste plan, før vi jobber oss oppover i etasjene. Vi fører ut renseslange med varmt vann fra alle sluk, på bad og vaskerom, og fra utløp på vannlås på kjøkken. Gulvsluk på bad blir rengjort og remontert. Til slutt renser vi bunn og uttrekksledning, ut til offentlig ledning og kum, sier Grorud.

Godt inneklima og mye rimeligere

Jevnlig vedlikeholdsrens av ventilasjons- og avløpsanlegg i borettslag og sameier betyr ofte at store rehabiliteringsprosjekter kan utsettes med mange år. Vedlikeholdsrens gir som regel like bra resultater for inneklimaet og avløpet fungerer like bra, som det et helt nytt anlegg vil gjøre. Men vedlikeholdsrens utføres mye raskere, og er mye billigere, enn det vil være å sette opp ett helt nytt anlegg.

Ta kontakt med TT-teknikk for en gratis befaring.

Av Marius Morstøl Jenssen

Neste artikkel