Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Sunt inneklima uten å bygge om boligen
Sponset

Da Fossum terrasse borettslag skulle rehabilitere, fantes verken teknisk rom for aggregat eller ventilasjonskanaler til alle rom. Løsningen ble utradisjonell – og enkel.

I likhet med mange sekstitallsblokker var de tretten blokkene i Tante Ulrikkes vei modne for oppgradering. Badene var slitne og umoderne, og ventilasjonen fungerte dårlig. Ledninger for vann og avløp måtte byttes ut, og det skulle settes inn nye baderomsmoduler. Gamle asbestkanaler var besluttet fjernet og erstattet av nye i metall.

Ikke plass til aggregat eller kanaler

Det ble først installert tradisjonell balansert ventilasjon i åtte leiligheter. Andelseierne stoppet så prosjektet. De ville ikke ha ventilasjonsaggregat som opptok plassen i garderoben.

Det var montert tilluftskanal gjennom soverommet fra yttervegg, og himlingen i entréen var redusert til 2,15 meter. I det nye badet var romhøyden så lav at enkelte mente de måtte bøye knærne når de stod under dusjen.

En liten inngripen

Selvaag Prosjekt ba Lavenergisystemer foreslå desentrale ventilasjonssystem fra Lunos til leilighetene. Romventilatorene som monteres skjult i ytterveggene gjenvinner mer enn 80 % av varmen i leilighetene. Det reduserer oppvarmingskostnadene. Ventilatorene har også filter som fjerner urenheter fra luften.

I badene ble det installert avtrekksvifter med fukt- og bevegelsessensor.

Et veldig godt alternativ

Valget får støtte også fra arkitekter.

– I eksisterende boliger mener jeg dette er et veldig godt alternativ for å øke luftkvaliteten. Det er beskjedne inngrep som gir god forbedring av inneklimaet, sier arkitekt Tor Wigum i Per Knudsen Arkitektkontor (PKA) AS i Trondheim. I nye boliger er det meste av ventilasjonskanaler og annet utstyr skjult i vegger og bjelkelag. Dette er det ikke lett å få til i eksisterende boliger – særlig det å plassere kanaler er krevende.

– Folk må gi avkall på overskap over komfyr, ha kanal til yttervegg, nedsenket himling og kanskje kasser eller innkledninger mellom vegg og tak. Vi anbefaler ikke det – vi synes det blir stygt, sier Wigum.

Ventilasjonen må forbedres

Ventilasjon i boliger handler særlig om to ting: Å få frisk luft inn og fuktighet og forurensninger ut. Mange eldre boliger har enten naturlig ventilasjon eller avtrekksventilasjon. Begge løsninger baserer seg på ventiler, spalter eller luker for å få frisk luft inn. Når vinduer skiftes og bygningen etterisoleres og tettes, forsvinner ofte disse åpningene i veggene. Da endres også den opprinnelige ventilasjonen. Derfor er det viktig å forbedre ventilasjonen i boliger som etterisoleres og oppgraderes, poengterer Direktoratet for Byggkvalitet.
(Kilde: https://dibk.no/globalassets/2.-verktoy-og-veivisere/energi/fagtreff/inneklima_rehab_smahus_nov.pdf)

Borettslaget Nardo Søndre i Trondheim er blant mange som har erfart hva som kan skje når boliger har for dårlig lufting.

– Vi hadde problemer med fuktskader og muggsopp der folk hadde tettet igjen alt av ventilasjon, så vi var klar over at vi absolutt burde gjøre noe med den biten, sier styremedlem Stian Rotnes.

Ventilatoren er diskret og plassert over vinduet hos Per Morten Holmen i Klippen borettslag. Foto: Morten Storegjerde

Åtte års erfaring og fortsatt fornøyd

Klippen borettslag i Lier ble rehabilitert i 2013, og var tidlig ute med å velge ventilasjon fra Lunos.

– Vi er veldig fornøyde, sier styremedlem Per Morten Holmen. Tidligere hadde borettslaget luftespalter over vinduer og avtrekk via baderom.

– Det vi har merket veldig tydelig, er at innelufta har blitt vesentlig bedre. Noen av de første reaksjonene var at folk merket frisk og god luft når de kom hjem fra ferie.

Next article