Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Dette er styrets ansvar for brannsikkerhet i sameiet og borettslaget
Borettslag og sameie

Dette er styrets ansvar for brannsikkerhet i sameiet og borettslaget

ANSVAR: Advokat Anders Leisner i Huseierne minner om at styret har ansvaret for ettersyn og dokumentasjon av ettersynet i sameier og borettslag. Foto: Moment foto/Huseierne

Styret i et sameie eller borettslag har et stort ansvar for brannsikkerheten. Her ser du hva dere må passe på.

Den enkelte beboer skal selvsagt passe på brannvern i sin bolig. Men styret i et sameie eller borettslag har et eget ansvar for fellesarealene og bygningsmassen. Derfor bør brannvern og brannsikring stå på styrets agenda.

– Vi anbefaler alle styrer å ha en regelmessig gjennomgang av brannvernrutinene i sameiet eller borettslaget, forteller Anders Leisner, advokat og leder for medlemsrådgivning i Huseierne.

Her går vi gjennom noen av de viktigste punktene dere i styret må tenke på når det gjelder brannvern i sameiet og borettslaget.

Kontrollér røykvarslere og slukkeutstyr

Brannvarslingsanlegg, røykvarslere og slukkeutstyr på fellesarealer er styrets ansvar. Derfor må styret ha rutiner for at det er regelmessig kontroll og vedlikehold av dette utstyret.

– Det er også viktig at styret dokumenterer at slikt ettersyn blir gjort på forskriftsmessig måte, sier Anders Leisner i Huseierne.

Kontroll og dokumentasjon av brannettersyn inngår i boligselskapets HMS-arbeid. Inne i leilighetene er det eieren som har ansvar for at det er røykvarslere og brannslokkingsutstyr. Men styret har et eget ansvar for å minne beboerne på at dette utstyret er på plass og at det blir jevnlig kontrollert.

Sjekk rømningsveier

Like viktig som kontroll av varslings- og slokkeutstyr, er kontroll av rømningsveier. I mange sameier og borettslag er det dessverre slik at rømningsveier blokkeres av ulike gjenstander som søppel, rot eller barnevogner. Styret har et ansvar for å sørge for at rømningsveiene er frie. Det innebærer både at det fysisk ryddes opp, og ikke minst informere beboerne slik at rømingsveiene fortsatt holdes åpne.

Styret har også et eget ansvar ved vedlikehold og ombygging av bygningsmassen. Her må man passe på at brannceller ikke brytes ved at det trekkes rør på feil steder, eller at rørgjennomføringer ikke er skikkelig tette. Brannsikringen er først og fremst entreprenørens ansvar, men styret har et eget ansvar for at sikkerhetsarbeidet følges opp.

Ha en branninstruks

Det er også viktig at styret har informert beboerne i sameiet eller borettslaget om hva som kreves av dem, og hva de skal gjøre i tilfelle brann. Lag gjerne en egen branninstruks for boligsameiet. Den bør henges opp på felles oppslagstavler og deles ut til beboerne. Del den gjerne på hjemmesider eller facebooksider med jevne mellomrom. Og gjerne nå som den kalde årstiden setter inn og folk bruker mer bart lys og/eller fyrer i ildsteder.

Pass på når det flytter inn nye beboere i sameiet. Pass på at branninstruksen er blant det som deles ut til de nye når de flytter inn.

Dette bør være med i en branninstruks for sameiet eller borettslaget

– Telefonnummer til brannvesenet
– Korrekt adresse på eiendommen eller bygningen
– Oppmøteplass for beboerne
– Plassering av slokkeutstyr
– Bruk av felles brannalarmanlegg
– Viktigheten av ryddige rømningsveier
– Orientering om rømningsveier og eventuelle alternativer

Av Carsten Henrik Pihl

Next article