Home » Borettslag og sameie » Er brannsikkerheten god nok?
Sponset

I borettslag og sameie er det styret som sitter med det overordnede ansvaret for brannsikring. Men hva innebærer det? Og hvordan kan styret ivareta brannsikkerheten på en best mulig måte?

Selv om den enkelte beboer har ansvar for å ivareta sikkerheten i egen bolig, er det altså styret som sitter med det overordnede ansvaret. Det er de som har ansvar for fellesarealene og for at det systematiske sikkerhetsarbeidet blir gjort. De må blant annet sørge for at utstyret som skal oppdage og begrense konsekvensene av en eventuell brann, blir kontrollert og vedlikeholdt med jevne mellomrom.

Brannvarslings- og brannslukningsutstyr

Mange branner starter om natten. Det er derfor ekstremt viktig at alarm- og brannslukningsanleggene er på plass og fungerer slik de skal. Da vil beboerne bli vekket dersom det begynner å brenne mens de sover. Dessuten vil et brannslukningsanlegg kunne holde brannen nede til brannvesenet er på plass.

Det er også viktig at nødutgangene holdes fri for barnevogner, møbler, søppel eller andre ting, slik at beboerne raskt kan komme seg ut av bygget om nødvendig.

Bygningens innebygde sikkerhetstiltak

Selv om brannalarmer og brannslukningsutstyr er avgjørende for brannsikkerheten, må man ikke overse den passive brannsikringen, det vil si bygningens innebygde sikkerhetstiltak. Disse sikkerhetstiltakene skal forhindre at brannen sprer seg til naboleiligheten eller ut i gangen som er rømningsvei.

Brannklassifiserte dører, brannisolerte tak og vegger og branntette gjennomføringer vil kunne bremse brannen. Beboerne får dermed bedre tid til å evakuere, og man vil kunne redusere brannomfanget.

En brannklassifisert inngangsdør kan forsinke spredning med en halvtime, mens en eldre dør i tre vil holde i maksimum ti minutter. Brannisolering av tak og vegger vil forhindre brannen fra å spre seg fra leilighet til leilighet eller fra etasje til etasje. Dette kan være avgjørende for å unngå at liv går tapt.

Brannsikkerheten i gamle bygårder

Brann og redningsetaten i Oslo er for tiden i gang med å kartlegge brannsikkerheten i gamle bygårder i hovedstaden, de såkalte 1890-gårdene. Eldre bygårder ha svak bygningskonstruksjon sammenlignet med dagens byggestandard. De store manglene svekker brannsikkerheten.

Hvis vegger og etasjeskiller ikke er brannsikre nok, vil brannen kunne spre seg mye raskere. Det samme er tilfelle dersom gjennomføringene ikke er branntette.

Brannvesenets tilsyn medfører i mange tilfeller et påbud om å utføre nødvendig arbeid innen en gitt tidsfrist.

Klikk her for å lese mer om brannsikkerhet

Skrevet av: Sissel Helen Nilsen

Neste artikkel