Home » Borettslag og sameie » Etablering av ladeløsninger i felles garasjeanlegg
Sponset

Antallet elbiler øker stadig, og med økningen i elbilsalget er det også et økende behov for tilrettelagte ladeløsninger. OBOS-banken har spesialisert seg på finansiering til boligselskaper, og kan også bidra i forbindelse med elbillading.

–  Vi følger alltid nøye med på trendene og setter oss godt inn i lovverket som gjelder for boligselskaper. Et eksempel er utfasingen av oljefyring som medførte et forbud mot oljefyr fra 2020. Forbudet gjorde at mange borettslag og sameier måtte foreta store investeringer for å finne alternative oppvarmingsmetoder. Da var vi en samarbeidspartner som kjente problemstillingene og som både kunne gi kundene råd og finansiering. De siste årene har det vært en rivende utvikling i salg av elbiler, og dette er også et område hvor vi som bank kan bidra, sier Morten Dick som er leder av bedriftsmarkedet i OBOS-banken.

OBOS-banken er ikke eksperter på lading av elbiler, men de kjenner godt til  problemstillingene knyttet til lading i boligselskaper med felles garasjeanlegg.

avatar

Morten Dick

Leder av bedrifsmarkedet i OBOS-banken

Foto: Håkon Nordvik

– Vi anbefaler våre kunder å finne gode rådgivere som kan vurdere og avdekke alle de praktiske problemstillingene som må løses. For eksempel om anlegget har nok kapasitet til å kunne lage gode ladeløsninger, og mulige støtteordninger. Moderne teknologi vil kunne ta seg av kostnadsfordeling og beregning av strømbruk for den enkelte beboer, fortsetter han.

En tidsriktig investering

Behovet for ladeløsninger øker i takt med salget av elbiler og ladbare hybrider. For noen år siden, da det bare var ganske få elbiler på markedet, var det ikke så uvanlig at enkelte tok seg litt tilrette og koblet seg til den nærmeste stikkontakten, men dette er ikke godt nok i dag.  

– Strømopplegget må være dimensjonert for lading, ellers kan det oppstå brannfare. Dessuten bør det investeres i systemer som gjør at alle betaler for den strømmen de bruker. Selve infrastrukturen er det naturlig at fellesskapet betaler for siden dette inngår som en del av bygningsmassen, mens ladeboksen som den enkelte elbileier trenger, er det naturlig at de bekoster selv. Vi har registrert at det har vært en viss motstand mot denne typen investeringer, men behovet for skikkelige ladeløsninger tvinger seg frem, og det øker også boligens verdi da den blir mer attraktiv, forklarer Dick.

Med OBOS-banken på laget

Å investere i infrastruktur for lading er mye rimeligere enn mye annet som et boligselskap må gjøre av vedlikehold, og derfor får denne typen investeringer nødvendigvis ikke så store konsekvenser for felleskostnadene. Men OBOS-banken har verktøyene som gjør at de ganske enkelt kan beregne kostnadene, ikke bare for hele boligselskapet, men også hva den enkelte beboer må betale ekstra i måneden for at investeringen kan bli realisert. For det de aller fleste frykter og lurer mest på er hvilken økonomisk konsekvens som tiltaket vil få for sin egen lommebok.

– Det er helt naturlig at vi er en sparringspartner når det kommer til det økonomiske. Vi kan for eksempel se på hvordan felleskostnadsøkningen bør fases inn slik at ikke økningen blir for krapp for beboerne, eller bidra med å fremskrive selskapets økonomi for å beregne fremtidig likviditetsoverskudd. Vi er en langsiktig samarbeidspartner som ønsker å spille på lag med boligselskapene og sammen kan vi finne frem til de aller beste løsningene, avslutter Dick.

OBOS-banken:

  • OBOS er Norges største boligbyggelag og boligforvalter –  et samvirkeforetak eid av 450 000 medlemmer.
  • OBOS har tilbudt sparing til medlemmer siden 1929, og etablerte OBOS-banken i 2013
  • OBOS-banken er 100 prosent eid av OBOS BBL
  • OBOS-banken bistår med finansering, sparing og økonomisk rådgivning til borettslag, sameier og andre boligselskaper
  • OBOS-banken tilbyr boliglån, sparing og et komplett dagligbanktilbud til privatkunder over hele landet. Alle kan bli kunde, men OBOS-medlemmer får best betingelser

Av Tom Backe

Neste artikkel