Home » Borettslag og sameie » Gjør lekeplassen til samlingspunktet i boligområdet
Sponset

Det er ingen sak å lage en lekeplass der barna ler og de voksne trives! Med den rette samarbeidspartneren går planleggingen som en lek, enten du vil ha en tradisjonell utforming eller noe som virkelig skiller seg ut.

– Når boligselskapene utvikler lekeområdene sine på en gjennomtenkt og helthetlig måte, ser vi at områdene ofte blir viktige møtepunkter for beboerne. Å etablere steder hvor det er rom for å treffes på tvers av generasjoner bidrar til å skape godt samhold og beboere som trives, sier Gro Engen som er salgssjef i Trigonor.

Et godt lekeområde handler i stor grad om god planlegging. Da må man både ta hensyn til terrenget, den omkringliggende arkitekturen, aldersprofilen på barna som skal leke der og om man ønsker å etablere et sosialt møtested der alle kan treffes.

– I byene er det ofte tett mellom sameier og borettslag, og da er det jo også mulig at flere går sammen i et spleiselag for å skape drømmelekeplassen, tilføyer hun.

Totale løsninger

Trigonor leverer totale løsninger. De starter gjerne med en befaring hvor de får avdekket ønsker, behov og muligheter. Deretter bistår selskapet med planlegging av hele området slik at det ferdige resultatet blir helthetlig. De sørger for å legge riktige underlag, setter inn parkmøbler, griller, lekeapparater og andre elementer som boligselskapet måtte ønske.

– Vi transformerer ofte hele områder og gjør dem om til gode sosiale soner for lek og samkvem. I planleggingsfasen lager vi dessuten skisser som viser hvordan det ferdige resultatet kan bli. Vi er alltid opptatt av at lekeplassen skal passe godt inn i omgivelsene og at den er funksjonell, forklarer Erik Engen som er daglig leder i Trigonor.

En annen ting som skiller Trigonor fra mange andre leverandører er at de også har egne montører. Det betyr at de kommer til avtalt tid og at man får god kontroll på kvaliteten på det som blir montert.

Foto: Trigonor

Et stort ansvar

Mange styrer er ikke klar over at det er pålagt å gjennomføre fire årlige ettersyn av lekeapparater hvert år. Trigonor tilbyr avtale om slike funksjonsettersyn. Da ser de til at ting fungerer og reparerer ting som kanskje har løsnet. I tillegg skal det også gjennomføres et årlig hovedettersyn, men det må gjøres av en uhildet tredjeperson.

– Hvis det skulle skje ulykke på en lekeplass er det viktig at styret har gjort, og kan dokumentere, at de har gjort jobben sin skikkelig. Hvis ikke kan styremedlemmene bli gjort kollektivt erstatningsansvarlige. Det er det ingen som ønsker, sier Erik Engen.

Økt livskvalitet og økt verdi på boligen

– Det er mange grunner til å satse på gode utearealer som gjør det attraktivt både for unge og gamle å samles. Slike sosiale soner gjør det mer attraktivt å bo der. Det kan også stimulere til bedre boligpriser. For dersom barnefamilier finner ut at dette er et attraktivt sted å bo, får de lyst til å flytte dit, og da stiger ofte også boligprisen, avslutter Gro og Erik Engen.

Av Tom Backe

Neste artikkel