Home » Borettslag og sameie » Gratis styreportal for borettslag og sameier
Sponset

Solibo tilbyr forretningsførsel til borettslag og sameier, og satser spesielt på IT og utvikling av nye digitale tjenester som forenkler styrets hverdag. Selskapet har nettopp lansert den nettbaserte løsningen Solibo Home, som er en gratis styreportal for styrer i borettslag og sameier.

– Visjonen vår er å forenkle styrenes hverdag og øke verdiene i borettslagene og sameiene de styrer. Solibo ønsker å være en one-stop-shop, som tilbyr alle de tjenester styret og boligselskapet trenger. Som en viktig del av denne målsettingen har vi utviklet Solibo Home, som både effektiviserer styrehverdagen og sikrer en trygg håndtering av interne prosesser i boligselskapet, sier markedsansvarlig Helene Lauten.

Helene Lauten

Markedsansvarlig i Solibo

– Det som først og fremst skiller Solibo Home fra tilsvarende portalløsninger, er at det er helt gratis å bruke den. Hos andre aktører må du enten betale for et løpende abonnement eller ha en fast forretningsfører-avtale over flere år. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å få på plass verktøy og løsninger som gjør at du både får oversikt og kontroll på styrearbeidet. Alt skal være så sømløst som mulig, slik at kommunikasjon med beboere og leverandører, innkalling og gjennomføring av styremøter og oppbevaring av alle relevante dokumenter, skjer på ett og samme sted, forteller hun.

Effektivt i en travel hverdag

Styret kan opprette saker og samhandle om behandlingen, fylle inn saksgrunnlag, foreslå vedtak og kommentere underveis. Møteinnkalling med varsling er en smal sak, og møteoversikt, med protokoller, er lett tilgjengelig for hele styret. Selve møtene kan også avholdes digitalt, og signering av protokoll skjer elektronisk, med noen få tastetrykk.

– I en travel hverdag er det viktig å kunne legge til rette for en mest mulig effektiv saksbehandling og beslutningsprosess i styret. Med Solibo Home kan saksbehandlingen skje på den måten som passer styret best. Styrearbeid i borettslag og sameier er i endring, og vi ønsker å være helt der fremme når det gjelder utvikling av nye løsninger og tjenester for dette segmentet, sier Lauten.

“Jeg har hatt Solibo i et halvt år nå, så langt veldig fornøyd. Solid oppgradering fra forrige forretningsfører. Både system/portal og oppfølging er på et helt annet nivå enn jeg har opplevd tidligere på mine 4 år som styreleder.”

LARS SMITH, BORETTSLAGET HERMAN FOSS GATE 4

Freemium-løsning med ekstra funksjonalitet

På toppen av de alt beskrevne funksjonene, inkluderer gratisversjonen et fullverdig nettsted, med oppslagstavle for beboerne, inkludert SMS-varsling ved nye oppslag. Løsningen har også muligheter for å utvides til flere nyttige funksjoner, dersom man inngår et nærmere samarbeid med Solibo om forretningsførsel.

– Sømløsheten i løsningen gjør det for eksempel enkelt å hekte på ytterligere tjenester, som fakturaattestering og regnskapssystem. Slik funksjonalitet er forbeholdt boligselskaper Solibo forvalter, siden det fordrer tilgang og håndtering av boligselskapets regnskap og fakturabehandling. Med løsningen kan bilag enkelt attesteres elektronisk, og effektivt betales og bokføres, med full historikk på fakturaer og bank- og låneforhold.

Løsning for alle typer boligselskap

Solibo Home er utviklet for å passe alle typer boligselskaper, og for å ivareta alle lovpålagte oppgaver og ansvar som påhviler styret.

– Borettslag og sameier med alt fra tre til flere hundre boenheter benytter løsningen, og tilbakemeldingene tyder på at både de minste og de største har stor nytte av den. Vårt mål er å lage den beste portalløsningen for borettslag og sameier, og at det i tillegg ikke skal koste «skjorta», avslutter hun.

SOLIBO – VI FORENKLER STYRETS HVERDAG OG ØKER BOLIGSELSKAPETS VERDIER

Av Jarle Petterson

Neste artikkel