Home » Borettslag og sameie » Hvor kan man lagre sommerdekkene i et sameie eller borettslag?
Borettslag og sameie

Hvor kan man lagre sommerdekkene i et sameie eller borettslag?

huseierne
huseierne
Hvis sameiet ikke har utarbeidet ordensregler, er det antatt at det må være greit å opp- bevare dekk på en biloppstillingsplass. Foto: Getty Images.

Kan sommerdekkene som nå kommer av bilen lagres på fellesarealer i sameier og borettslag, eller må man få plass til dekkene i boden?

Hvor lagrer man dekkene når man bor i en leilighet og har begrenset med plass? Dette er et spørsmål vi i Huseierne får fra både beboere og styrer. I egen bod kan dekkene selvsagt lagres, men mange synes dekkene tar mye plass og at det er tungvint å få de ned i boden. Er det da muligheter for å lagre de andre steder i sameiet eller borettslaget?

I loven står det: «Seksjonseieren har også rett til å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene», forteller hun. (Eierseksjonsloven § 25 første ledd annet punktum og borettslagslovens § 5-11). Husk at de aktuelle fellesarealene til plassering av bildekk vil være enten ved en parkeringsplass eller i et fellesareal sameiet har til oppbevaring.

Parkeringsplass og garasje

Det enkleste er hvis man har enkeltstående garasjer i et garasjeanlegg. Da kan man helt klart oppbevare dekkene sammen med bilen i den. På utvendig parkeringsplass er det lite aktuelt å lagre dekk, men hva kan man gjøre i innendørs parkeringsanlegg?

Årsmøtet kan fastsette alminnelige ordensregler for sameiet som alle må forholde seg til. Det betyr at i noen sameier er reglene løsere enn i andre sameier. Er det bestemt at man ikke får lov til å oppbevare andre ting enn bilen sin på parkeringsplassen, så må man forholde seg til det.

Hvis sameiet ikke har utarbeidet ordensregler, er det antatt at det må være greit å oppbevare dekk på en biloppstillingsplass. Men dette innebærer selvsagt at beboeren ikke bruker mer enn den plassen som er dennes faste plass. For den enkelte beboer vil det naturlig nok også være et spørsmål om tyverisikkerhet, men det behandler vi ikke her.

Hva med fellesboder og andre fellesareal?

Hvis sameiet har en stor felles bod eller oppbevaringsrom, kommer det an på den vanlige bruken av dette om man har rett til å lagre sine vinter- og sommerdekk der. Dette er ofte klarlagt i sameiet eller borettslagets ordensregler. Hvis alle får lov til å lagre det de vil der, må det også være plass til et ekstra sett med dekk. I store sameier bør jo det organiseres, slik at mange kan få plass til sine dekk, gjerne med hyller.

All bruk av fellesareal må avpasses med de øvriges bruk. I store sameier eller borettslag kan det bli problematisk hvis alle seksjonseierne ønsker å sette sine dekk i en liten bod sameiet har til sitt hageutstyr. Finnes det ikke noe egnet sted på fellesareal til oppbevaring av bildekk, må de plasseres i egen bod eventuelt på et dekkhotell.

Av Carsten Henrik Pihl

Neste artikkel