Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » I 2021 sparte Maridalsveien borettslag nesten 3,8 millioner kroner på bergvarme
Sponset

I 2019 installerte Maridalsveien borettslag ny varmeløsning som driftes av selskapet Dråpe. Anlegget har gjort store forskjeller for borettslaget og bidrar til god temperatur i leilighetene – året rundt.

– I 2021 leverte den nye varmeløsningen med bergvarme 64 prosent av borettslagets energibehov til oppvarming og varmtvann. Den økonomiske besparelsen i forhold til den faktiske energiprisen, inkludert strømstøtte fra staten, var på rett over 2,2 millioner kroner. Det forteller Michael Terje Nørregaard Møller, styreleder i Maridalsveien borettslag på Bjølsen i Oslo.

Michael Terje Nørregaard Møller

Styreleder i Maridalsveien borettslag på Bjølsen i Oslo

I 2018 måtte borettslaget ta et valg. Fra 1. januar 2020 ville det ikke lenger være tillatt med fossilt brensel, så det gamle oljefyringsanlegget måtte byttes ut. Men med hva?

– Vi fikk selskapet EnergiCo til å utarbeide en energirapport som vurderte ulike løsninger som kunne dekke vårt energibehov til oppvarming og tappevann, sier Møller.

Hovedkonklusjonen i rapporten var en anbefaling om å etablere en energibrønnpark med bergvarme som erstatning for strøm og olje – en løsning alle i borettslaget var enige i. Arbeidet ble satt i gang i mars 2019, og nytt anlegg ble ferdigstilt og overlevert i oktober samme år.

Et anlegg som også kan kjøle

Maridalsveien borettslag består av eldre bygg med dårlig isolering og leiligheter med høyt energiforbruk. Derfor var det ekstra viktig med en god økonomisk løsning, samtidig som det var minst like viktig med en grønn varmeløsning.

– Miljøaspektet er veldig viktig for oss. Med bergvarme sparer vi også miljøet for unødvendige utslipp.

En annen fordel med bergvarme, som mange kanskje ikke er klar over, er at anlegget også kan brukes til kjøling. Når anlegget kjøler, dumper anlegget varme i bakken. Når anlegget varmer, dumper det kulde i bakken.

– Om sommeren kjøler varmeløsningen ned leilighetene, og energien går tilbake og lagres i brønnene. På den måten gjenbruker vi varme. Leilighetene i borettslaget kan bli ganske varme om sommeren, så det er gull verdt at de kan kjøles ned. Dette var en merinvestering vi valgte å installere, forteller styrelederen.

– Alt fungerer helt utmerket

Det er selskapet Dråpe som drifter anlegget, leverer service og overvåker det med fjernstyring via sitt egenutviklede SD-anlegg. De utfører arbeidet med egne fyringsteknikere, elektrikere og rørleggere med lang erfaring og kompetanse på store varmeanlegg.

– Vi er veldig fornøyde med Dråpe og vår driftsavtale med dem. Alt fungerer helt utmerket. Vi valgte Dråpe av flere grunner: De har svært god kompetanse og erfaring, og gir god service, oppfølging og innsikt. Skulle det være noe, stiller de opp på kort tid.

Årlig mottar også borettslaget en rapport som sier noe om hvor effektivt varmeanlegget drives – altså hvor stor andel av energien som kommer fra bergvarme.

– Den sier også noe om hvor mye av samlet varmeproduksjon som går til henholdsvis oppvarming og varmt tappevann.

Overskuddet øker kvalitet og drift av borettslaget

Regnskapet for 2020 viser at energikostnadene var på i underkant av 700 000 kroner, mot 2,5 millioner kroner i 2019 – altså en differanse på rett under 1,8 millioner kroner.

– I tillegg hadde vi budsjettert med 1,2 millioner kroner i 2020, så energikostnadene var en halv million kroner lavere enn budsjettet.

Fra 1. mai 2020 til 30. april 2021 har bergvarmeanlegget hentet 1 713 575 kWh «gratis» energi fra energibrønnene. Dette er en besparelse på 67 prosent av det totale energiforbruket til oppvarming og varmtvann – mot beregnet besparelse på 62 prosent. I løpet av denne perioden ble det totalt produsert 2 568 634 kWh, hvor 67 prosent kom fra energibrønner og 33 prosent fra elektrisitet.

– Besparelsen vi har oppnådd på grunn av bergvarme, øker kvaliteten og driften av borettslaget, sier Møller.

Beboerne betaler det samme i fellesutgifter som tidligere, og overskuddet går hovedsakelig til vedlikehold av byggene og oppgraderinger. I tillegg har de nylig brukt noe av overskuddet til å bygge gjestehybler.

– Vi har et mål om at hvert år skal noe være bedre enn året før. Pengene vi sparer på bergvarme gir oss den muligheten.

Dråpe

Vi har lang erfaring med installasjon, drift, overvåkning og effektivisering av de fleste typer varmeanlegg og energisentraler. Vi brenner for skikkelig god service og miljøvennlige løsninger.

Next article