Home » Borettslag og sameie » Installerte ladestasjon i borettslag: – Det har vært stor etterspørsel
Sponset

Da Kvitodden Borettslag skulle installere ladestasjoner for elbiler, falt valget på Smartly:
– Prosessen har vært enkel og strømlinjeformet.

– Vi har sett en stadig økning i ønske om å utbedre ladesituasjonen, forteller Øystein Madsen, Styreleder i Kvitodden Borettslag.

Kvitodden Borettslag er i Hundvåg, og består av 87 rekkehus og 119 leiligheter. Parkeringsplassene er fordelt mellom utendørs oppstillingsplasser og parkeringshus, og kun et fåtall av plassene har hatt mulighet for lading av elbiler.

Etterspørselen etter flere ladestasjoner på parkeringsplassene har økt i samsvar med elbilens popularitet de siste årene, og det siste året har ikke Madsen vært i tvil om at infrastrukturen rundt dette måtte utbedres.

– Det har vært mange midlertidige løsninger med skjøteledninger og lignende, og lading har ofte foregått på vanlige stikkontakter. Dette har vært årsak til sterk bekymring for oss i styret, med tanke på brannsikkerhet, forklarer Madsen.

Denne bekymringen ligger likevel nå i fortiden, borettslaget er i ferd med å installere et komplett system med ladestasjoner for alle beboerne som ønsker – levert av Smartly.

– Vi jobbet lenge med å finne riktig leverandør, og vi er nå sikre på at vi har gjort et godt valg.

Smartly tilbyr moderne ladeløsninger for hybrid- og elbiler i hele Norge. Les mer her!

Totalpakke

For Øystein Madsen som styreleder, var det viktig at prosessen var enkel og strømlinjeformet, og at styret slapp ekstraarbeid rundt administrasjon og fakturering. Her kunne Smartly levere en totalpakke som inkluderte alt av infrastruktur for lading og administrering av betalingen.  

– Det er heller ingen oppstartskostnader, som var en forutsetning for oss, da vi har hatt en del utgifter i senere tid.

For Madsen har hele utviklingsprosessen handlet om trygghet, med god informasjonsflyt mellom Smartly og styret. De er også sikret mot uforutsette kostnader, da de løpende, månedlige kostnadene inkluderer service og vedlikehold.

– Som styreleder har prosessen vært positiv fra A til Å. Jeg slipper å engasjere meg i noe, da de ordner med alt i den daglige driften.

Martin Meling er nestleder i styret, og vært tett knyttet til planleggingsprosessen, i tillegg kjører han også elbil selv.

Enklere hverdag

– Nå blir livet mye enklere, med mulighet for lading på egen parkeringsplass, forteller han.

Tidligere har lading av elbil ført til utfordringer med logistikk og kjøring, da han ikke har hatt mulighet til å lade bilen på sin egen oppstillingsplass, forklarer han videre.

– Tidvis har jeg leid en annen parkeringsplass, og tidvis har jeg reist rundt og ladet på hurtigladere. Dette kommer til å gjøre hverdagen mye enklere – spesielt med skytteltrafikk og bringing og henting i barnehage. Nå kan det hver morgen stå en ferdig oppladet bil utenfor rekkehuset, klar for resten av dagen.

Med Smartlys totalpakke kan nemlig alle beboerne få sin egen, personlige ladestasjon, hvis de velger å melde seg opp til tilbudet.

– Det er fortsatt uvisst hvor mange som skal ha, da påmeldingen fortsatt pågår, forklarer Martin.

I tillegg til å være mer praktisk, tror Martin at det nye ladesystemet kan bli mer økonomisk.

– Med individuelle ladestasjoner har man bedre kontroll på faktisk forbruk, og de som står i garasjen får en bedre løsning med at alle betaler det de lader for – og ikke kun en fast månedspris.

Som nestleder i styret har Martin også vært strålende fornøyd med valget av Smartly.

– Kostnadsmessig er vi veldig fornøyd, da vi slipper å investere noe i anlegget for oppstarten, med unntak av den ladestasjonen som står på hver enkelt plass, som beboerne selv bekoster.

Løsningene til Smartly gir rettferdig fordeling av energikostnader, hvor elbileiere betaler for eget strømforbruk ved lading. Les mer her!

Foto: Smartly

Føler seg heldig

Liv Gundersen er en annen beboer som er meget fornøyd med at Kvitodden har inngått avtale med Smartly.

Hun flyttet inn i borettslaget i 2020, og har siden dag én etterspurt mulighet for lading på egen parkeringsplass.

– Jeg har kjørt elbil siden 2016, og akter å fortsette med det. Da jeg flyttet til Kvitodden fikk jeg parkeringsplass, men jeg har enda ikke hatt anledning til å lade utenfor min egen leilighet.

Også hun har kjørt skytteltrafikk til diverse ladere for å ha strøm nok på bilen.

– Jeg føler meg veldig heldig. Jeg hørte snakk om at alle borettslag skulle bli flinkere til å tilrettelegge for elbiler. Og kort tid etter at jeg spurte, fikk jeg svar om at prosessen var i gang.

Etter installasjonen fra Smartly kommer også Livs hverdag til å bli mye enklere.

– Med tenåring i hus må man ofte være sjåfør, og jeg har måttet si nei mye fordi bilen ikke har strøm. Det blir en belastning å måtte planlegge kjøring og strømbruk til minste detalj.

Elbil er jo topp, bare man har mulighet til å lade den!

Smartly tar seg av alt for boligselskapet

– Det er mange valg å ta for styret når bilparken elektrifiseres, forteller Ketil Granbakken som er salgs- og markedsdirektør i Smartly.

– Vi ønsker å forenkle dette arbeidet mest mulig for kundene våre. Derfor tar vi selv risikoen det innebærer å etablere lading i boligselskapers garasjeanlegg. Vi har utarbeidet et spesielt tilbud til de kundene som kjøper flere produkter fra oss. De som både kjøper strøm, internett og TV blir totalkunder – det utløser svært gunstige tilbud på elbillading og energiservice for boligselskapet. I tillegg til økonomiske fordeler får styret i boligselskapet kun ett kontaktpunkt å forholde seg til, det er også en stor fordel, sier han.

– Kvitodden Borettslag har valgt et tilbud vi har til de av våre kunder som kjøper mer enn en tjeneste fra oss. Smartly tar investeringen på etablering av infrastruktur til samtlige parkeringsplasser når vi får levere TV og Internett fra Altibox og strøm til fellesarealene i boligselskapet fra Lyse, avslutter Ketil Granbakken.

Smartly tilbyr moderne ladeløsninger for hybrid- og elbiler i hele Norge. Les mer her!

Tekst: Morten Risberg, [email protected]

Neste artikkel