Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Slik etablerte de elbillading på en smidig måte
Sponset

Sameiet Engene Park er i ferd med å få på plass ladeanlegg for elbiler. De valgte leverandøren Smartly, siden de både finansierer infrastrukturen og har direkte kundeforhold med hver enkelt beboer. Det sparer styret for mye administrasjon.

Sameiet Engene Park ligger sentralt i Drammen. Det består av 55 boenheter og er et ganske ungt sameie som sto ferdig i 2006. Alderen til tross – i 2006 var ikke opplegg for lading av elbiler eller ladbare hybrider noe som styrer i borettslag og sameier trengte å ta særlig stilling til. Harald Johan Bakker som er styreleder i Sameiet Engene Park, forklarer:

– Det var først for fem eller seks år siden styret i sameiet vårt fikk de første forespørslene om mulighet for å etablere elbillading. Den gang tillot vi de to beboerne det gjaldt å anlegge, og bekoste, dette på sine respektive parkeringsplasser. Men i sommer startet vi derfor en prosess for å avdekke hvilke løsninger og tilbud som fantes i markedet, for nå var det på tide å etablere et brannsikkert, driftssikkert, fremtidsrettet og lett administrerbart ladesystem som var felles for alle beboerne, forklarer Bakker.

Har ditt borettslag ladeutfordringer? Som totalkunde tilrettelegger vi for elbillading på alle parkeringsplasser kostnadsfritt. Les mer her!

Totalkunde hos Viken Fiber

En av grunnene til at styret valgte Smartly er at de benytter søsterselskapet, Viken Fiber, som leverandør av Altibox fiber og TV. Det kvalifiserte dem til å dra nytte av et totalkundetilbud fra Viken Fiber. Totalpakken innebærer blant annet at Smartly leverer og monterer den nødvendige infrastrukturen for lading av elbil kostnadsfritt.

– De står for kostnaden med infrastrukturen mot at vi inngikk en tiårig avtale med dem. Siden vi har vedtektsfestet at styret skal tilrettelegge for elbillading, og at ingen beboere fikk noen kostnader i forbindelse med investeringen i selve infrastrukturen, var det ikke nødvendig å avholde generalforsamling eller beboermøte i forbindelse med denne saken. Isteden sendte styret ut et skriv til alle beboere med informasjon. Informasjonsskrivet forklarte om bakgrunnen for løsningen, priser, hvordan den skal driftes og all annen relevant informasjon som beboerne trenger. Grundig og god informasjon er viktig, understreker Bakker.

Direkte kontakt

Med infrastrukturen for lading av elbil på plass kan den enkelte beboer selv bestille og betale for ladeboks fra Smartly, og få denne koblet til infrastrukturen i bygget den dagen det blir aktuelt å kunne lade. Det er også Smartly som fakturerer strømforbruket på vegne av boligselskapet til den enkelte beboer for hver kilowattime når det lades.

– For oss var det viktig å få et system som var felles for alle, og som det var lett for styret å administrere. Det gikk greit å lese av og fakturere strøm for to plasser tidligere, men etter hvert som flere skaffer elbiler, og ladbare hybrider, trengs det bedre systemer. Det har vi fått med Smartlys løsning, fortsetter styrelederen. Det er vi som bor her som bestemmer hvor mye det skal koste å lade i vårt eget anlegg, så vi har fortsatt egen råderett i garasjeanlegget.

Har ditt borettslag ladeutfordringer? Som totalkunde tilrettelegger vi for elbillading på alle parkeringsplasser kostnadsfritt. Les mer her!

Tar seg av alt

Smartlys løsning sparer styret for mye jobb og hodebry. Etter at de hadde gjennomført en befaring av garasjeanlegget avdekket de alle forhold som var av betydning for installasjonen, og har tatt ansvaret for at Sameiet Engene Park får en moderne ladeløsning som vil fungere. Siden Smartly er ansvarlig både for infrastruktur til lading, selve laderen og ikke minst betalingsløsningen vil alle spørsmål og eventuelle driftsutfordringer håndteres av Smartly på vegne av styret og beboerne.

– Det er mange valg å ta for styret når bilparken elektrifiseres, forteller Ketil Granbakken som er salgs- og markedsdirektør i Smartly.

– Vi ønsker å forenkle dette arbeidet mest mulig for kundene våre. Derfor tar vi selv risikoen det innebærer å etablere lading i boligselskapers garasjeanlegg. Vi har utarbeidet et spesielt tilbud til de kundene som kjøper flere produkter fra oss. De som både kjøper strøm, internett og TV blir totalkunder – det utløser svært gunstige tilbud på elbillading og energiservice for boligselskapet. I tillegg til økonomiske fordeler får styret i boligselskapet kun ett kontaktpunkt å forholde seg til, det er også en stor fordel, avslutter han.

Les mer om totaltilbudet på: vikenfiber.altibox.no/totalkunde eller kontakt Mads Bergstad på: [email protected] og mobil: 928 58 069.

Next article