Home » Borettslag og sameie » Velg en ladeleverandør som også er her i morgen
Sponset

Det er kanskje lett å la seg blende av nye selskaper som tilbyr spennende og innovative ladeløsninger. Men husk at løsningene som velges bør virke og være oppdatert om fem, ti og femten år også.

Etter hvert som markedet for billading har vokst har det også tiltrukket seg nye leverandører. Noen av dem holder på med tilstøtende virksomhet, for eksempel elektroinstallatørene, mens andre er aktører som kanskje har nye løsninger, er flinke til å selge og ønsker å finne en plass i markedet.

Smart ladeløsning for borettslag. Les mer her!

– Vi er på ingen måte motstandere av at det kommer nye leverandører inn i dette markedet, for mer konkurranse skjerper også de etablerte og solide tilbyderne. Mer konkurranse kan også bidra til at nye tjenester og bedre løsninger utvikles raskere. Problemet for kundene oppstår imidlertid den dagen ladeleverandøren går konkurs, legger ned, ikke finner grunnlag for videre drift, eller ikke lenger har ressurser til å holde systemene oppdatert, sier Espen Rosenborg som er Sales Account Manager i Vattenfall/InCharge.

Et viktig valg

Rosenborg peker på at tjenestene knyttet til ladeløsninger bør videreutvikles og må vedlikeholdes.

– De mindre aktørene kan ha færre ressurser til dette, og den dagen leverandøren ikke lenger er i markedet kan kundene oppleve systemer som ikke fungerer og at de ikke lenger har noe system som holder styr på hvilken beboer som skal belastes for ladingen. Derfor er mitt råd at man tenker nøye igjennom hvilken leverandør man til slutt velger, avslutter Rosenborg.

Smart ladeløsning for borettslag. Les mer her!

Tekst: Tom Backe, [email protected]

Neste artikkel