Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Ishavskraft har løsninger for norske forhold
Sponset

Hurtigladeinfrastrukturen i Nord-Norge bygges ut for fullt. For at boligselskap skal følge utviklingen, er det viktig med gode og brukervennlige løsninger. 

Ishavskraft har lenge jobbet med elektrifisering for sine kunder og har blant annet promotert elbiler og bygget opp den første hurtigladeinfrastrukturen på Østlandet i samarbeid med Oslo kommune. Nå er arbeidet i gang også i Nord-Norge. 

– Netteiere i Nord-Troms og Finnmark bygger ut hurtiglade-infrastruktur i Nord-Norge for å stimulere til økt bruk av elbil også her. Ishavskraft vil ha operatøransvaret i samarbeid med InCharge fra Vattenfall, sier prosjektmedarbeider Marie Eriksen. 

Gjøres klart

Lang erfaring med strømleveranse og gode samarbeidspartnere innen installasjon av ladeinfrastruktur, hardware og software, gjør Ishavskraft til et trygt valg for boligselskaper.

– Gjennom Ishavskraft får boligselskapet en komplett løsning. Ishavskraft sørger for installasjon av bakplate, slik at brukerne selv kan kjøpe ladeboks og montere den når behovet oppstår, sier hun. 

Brukerne kan også benytte samme brikke eller mobilapp på det nye ladenettverket, som vi i samarbeid med lokale netteiere holder på å etablere i Nord-Troms og Finnmark, og den gir tilgang til 21 000 offentlige ladestasjonene i InCharge sitt nettverk i Sverige, Tyskland, Nederland og England. 

Ishavskraft hjelper ditt borettslag eller sameie med å installere infrastruktur for elbilladere til dine seksjonseiere. Les mer her!

Økt verdi

En godt utbygd ladeinfrastruktur er viktig.

– Fra 2025 er målsetningen at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler, og i dag står nullutslippsbilene for omtrent 50 prosent av nybilsalget og ti prosent av den totale bilparken. Det vil si at andelen elbiler vil øke mye de neste årene, og behovet for elbillading vokser i samme tempo, sier Eriksen. 

I områder med stor andel elbiler stilles det ofte krav ved kjøp av bolig at den må være tilrettelagt for elbillading. 

– En etablering av ladeinfrastruktur i boligselskapet vil være med på å øke verdien på boligen, sier hun. 

For norske forhold

Brukervennlighet er viktig ved valg av leverandør, og her mener Ishavskraft de er gode. 

– Vi blir boligselskapets eneste kontaktpunkt og tilbyr en komplett løsning med prosjektering, betalingsløsning, 24/7 kundeservice, finansiering og brukervennlig ladeapp for mobiltelefon. Betalingsløsningen og ladeappen gir både bruker og boligselskap god oversikt over bruk av ladeinfrastrukturen og kostnadene knyttet til lading, sier hun. 

Ladeboksene Ishavskraft benytter kommer fra Easee, som er en norsk produsent, og er tilpasset norsk klima. 

Ishavskraft hjelper ditt borettslag eller sameie med å installere infrastruktur for elbilladere til dine seksjonseiere. Les mer her!

Tekst: Katrine Andreassen, [email protected]

Next article