Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Lading av elbil er enkelt – Betaler kun for eget forbruk
Sponset

Økende antall elbiler gjør at borettslagene må installere stadig flere ladestasjoner. Haugenstua borettslag valgte Smartly. 

Haugenstua borettslag ligger på Stovner i Oslo, og er Norges tredje største borettslag med 882 leiligheter.

Hassan El Messaoudi er styreleder i borettslaget, og leder for parkeringsutvalget som administrere alle parkeringsplassene. I det siste er det ladestasjoner som har vært tema blant beboerne.

– Vi installerer ladestasjonene sporadisk etter hvert som behovet øker. De som skal kjøpe seg elbil kan sette seg på en elektronisk venteliste. Når vi ser at det er 15-20 stykker på ventelisten, så installerer vi flere, sier han.

De første ladestasjonene ble installert allerede i 2016, men Smartly kom først inn på banen i 2020. Da utvidet de anlegget med 16 nye ladere og oppgraderte de gamle med moderne elbilladere.

Hassan El Messaoudi

Styreleder i Haugenstua borettslag

Betaler for eget strømforbruk

Hovedgrunnen til at de valgte Smartly, var blant annet at beboerne som lader, kun betaler for det de selv har brukt av kilowattimer (kWt) med Smartly Ladetjeneste. Dette forhindrer at man utnytter systemet og det er en rettferdig håndtering av kostnader forbundet med lading i boligselskapet. Dette er både Messaoudi og beboerne fornøyd med.

– Da vi hadde fast månedspris for lading, var det ofte flere biler som ladet på samme ladestasjon. Det fikk vi inn en del klager på. Da vi så at systemet ble utnyttet, tenkte vi at Smartly sitt system var en bedre og mer moderne løsning. Nå betaler folk kun for eget strømforbruk, og det synes jeg er både enkelt og riktig for alle, sier han.

Smartlys ladeløsninger er solide og sikre, og passer til alle typer bedrifter, boliger, elbiler og ladeanlegg. Les mer her!

Enklere for beboerne og enklere for borettslaget

Messaoudi er også veldig fornøyd med Smartly fordi man har et kundesenter som er åpent 24/7, både for brukerne av ladeanlegget og for styret. Det letter arbeidet til styret. Også betalingsløsningen til Smartly gjør det enklere å være styrerepresentant i Haugenstua Borettslag.

– Smartlys løsning har tatt over mye av arbeidet i forbindelse med ladestasjonene. Det er Smartly som beregner strømforbruket og det er de som sender ut regninger til beboerne. Tidligere var det vi som måtte gjøre det, men i dag går alt av seg selv, sier han.

Messaoudi forteller at beboerne også virker veldig fornøyde med de nye ladestasjonene.

Lett å følge med på eget forbruk

– De beboerne jeg har snakket med er fornøyde med de nye ladeløsningene. Nå kan de følge med på mobilen sin og se hvor mye batteri de har på bilen, hvor mye de har ladet, hvor mye det koster, hva strømprisen ligger på, og om de bør lade på dagtid eller nattestid, sier han.

Smartly lade-app gjør det enklere for brukerne å kontrollere eget forbruk.

– I tillegg har ladeanlegget vårt et lastbalanseringssystem som fordeler effekten likt på alle som lader samtidig, og det er mulig å justere maksimalt uttak av effekt i hele anlegget slik at det ikke blir de største effekttoppene. Det er bra, for det er jo det som koster. Det merker jeg veldig godt på strømregningene, sier Messaoudi.

Ellers synes han at ladestasjonene er enkle å bruke. Når man har fått brukertilgang fra Smartly, kan man lade ved hjelp av en RFID-brikke eller lade-appen.

Smartlys løsninger er solide og sikkre med anerkjent teknologi og god driftsstabilitet. Les mer her!

Fokus på bærekraftige løsninger

Mads Bergstad er Key Account Manager i Lyse Energi som leverer produkttjenesten Smartly. De er opptatt av bærekraftige energiløsninger, enten det er snakk om individuell fordeling av varmt og kaldt tappevann i en seksjon, sol på taket eller leveranse av fiber og bredbåndstjenester.

– Smartly tilbyr felles ladestruktur for alle, med individuell fordeling, vi bruker bærekraftige leverandører i alle ledd, som gjør gode valg og tar etiske avgjørelser, og vi benytter velutviklede systemer med åpne OCPP-protokoller, sier Bergstad.

Ladestasjonene skal dessuten være lette å administrere, og styret skal slippe å bekymre seg over om ladeanlegget virker. Dessuten er det Smartly som sørger for at den enkelte beboer blir fakturert direkte for sitt eget lade forbruk.

– Boligselskapet bestemmer prisen på hvor mye det skal koste å lade. Når beboer har ladet, får boligselskapet betalt for dette ladeforbruket. Dette er oversiktlig og rettferdig for beboerne, og enklere for styret, sier Bergstad.

Opptatt av å gi god kundeservice

Smartly er også opptatt av å gi god kundeservice.

– Vi er alltid tilgjengelige for brukerne. Hvis de skulle ha spørsmål om for eksempel faktura, bruk av ladeanlegget eller noe annet, kan de ringe kundesenteret vårt. Det er åpent 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Bergstad sier at elbillading skal være enkelt, trygt, sikkert og rimelig for både styret i boligselskapet, beboere og brukere av bygget.

Les mer på smartly.no/elbillading

Av Sissel Nilsen

Next article