Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Lag en god plan for lading av elbil i borettslag og sameier!
elbillading

Lag en god plan for lading av elbil i borettslag og sameier!

De som bor i borettslag og sameier skal nå kunne få lade elbilen. De som sitter i styret bør derfor lage en god plan for hvordan dette skal gjøres. Her er råd fra forbrukerorganisasjonen Huseierne.

De som bor i sameier og borettslag skal nå få ladet elbil og ladbar hybridbil. Dette er slått fast i både eierseksjonsloven for sameier og i borettslagsloven. Forutsetningen er at man har tilgang på en parkeringsplass.

Dette betyr at man i sameier og borettslag må se på hvordan ladingen skal gjennomføres. Vi i Huseierne anbefaler styrene å ha en helhetlig plan for hvor og hvordan lading av elbiler skal foregå. En godt planlagt fellesløsning vil være billigere enn en løsninger der man gjør litt og litt uten en plan.

Carsten Henrik Pihl

Forbrukersjef i Huseierne

Hva er behovet?

En måte å gå frem på, er å nedsette en liten arbeidsgruppe med både styremedlemmer og beboere med interesse for temaet. Denne gruppen kan få ansvaret for å få på plass informasjon, innhente tilbud og lage en innstilling til styret.

Av ting gruppen kan se på er:

  • Ønsker dere ladepunkter på faste plasser eller et delt ladeanlegg på felles plasser?
  • Hvor mange parkeringsplasser har dere totalt og hvordan er disse fordelt på etasjer og inne og utearealer?
  • Hvor mange beboere ønsker ladeplasser nå, og hvor mange ønsker ladeplasser i løpet av 1-3 år?
  • Ønsker dere selv å stå for kontroll og fakturering av forbruk, eller ønsker dere direktefakturering av brukere?
  • Må alle kunne lade samtidig, eller skal dere ha styringssystemer for ladingen?

I Huseierne er vår erfaring at en det er mange tilbydere, og de fleste har litt ulike løsninger. Derfor er det viktig å få all informasjon, slik at tilbudene kan sammenlignes på like vilkår.

Hvem skal betale?

Det å legge frem strøm til de enkelte parkeringsplassene regnes for å være en utgift som sameiet eller borettslaget kan dekke over fellesutgifter.

Utgiftene til selve laderen og monteringen av denne kan den enkelte boligeier betale for hvis man setter opp sin egen lader. Hvis sameiet eller borettslaget har besluttet at man i stedet skal ha felles ladeopplegg, vil også laderen og monteringen av denne være en fellesutgift.

Den siste utgiften man har til lading er selve strømutgiften som den enkelte bruker må betale selv. Her kan sameiet vurdere om det skal monteres målere på hver enkelt plass eller om det vedtas en fast sum i måneden som dekker strømmen som blir brukt til lading.

Flere smarte tips fra Huseierne finner du her!

Tekst: Carsten Henrik Pihl, forbrukersjef i Huseierne

Next article