Home » Borettslag og sameie » – Den mest miljøvennlige energien er den du ikke bruker
Sponset

Det er lite som tyder på at utviklingen av strømprisene stopper opp på dagens nivå. Det stiller strenge krav til godt isolerte vinduer, bærekraft og smarte løsninger. Den norske vindusprodusenten NorDan er på saken.

– Bygninger alene står for 40 prosent av klimagass-utslippene, og 40 prosent av utslippene kommer gjennom vinduer, så å erstatte gamle vinduer med nye, er et svært hensiktsmessig inngrep, og kanskje den største besparelsen borettslag og sameier kan iverksette, sier Maren Rasmussen, som er markedsføringssjef i NorDan.

Maren Rasmussen, markedsføringssjef i NorDan

Maren Rasmussen

Markedsføringssjef i NorDan

– Like viktig er selvfølgelig den økonomiske besparelsen som ligger i å holde varmen inne i huset. Det tjener også lommeboka, spesielt med strømprisene vi har nå. Men gevinstene høstes på flere områder, både idet at dagens glass er mye bedre, og gir bedre bomiljø. Lydisoleringen er bedre, sikkerheten større, og man kan møblere helt ut til vinduet.

Vinduskalkulator

NorDan.no kan en finne en klimakalkulator som beregner besparelsene.

– Her ser du hvor mye du kan spare på å bytte vinduer. Det handler mye om å måle U-verdien, det vil si isolasjonsevnen i vinduene. Jo lavere den er, desto bedre isolering. Legger du inn byggeår og hva slags isolering du ønsker, kan du enkelt regne ut hvor mye du sparer etter ett, tre, fem, ti, 20 og 30 år, forklarer Rasmussen.

I tillegg viser kalkulatoren hvor mye strømforbruket og CO2-utslippene er redusert etter like mange år. Det siste både etter nordisk og norsk utregning.

– Her bør jeg tilføye at det hjelper lite med gode vinduer, dersom monteringen ikke er forskriftsmessig utført, for det må jo også være tett rundt vinduene. Derfor arrangerer vi kundetreff og har gode monteringsanvisninger, selv om de fleste fikser dette veldig fint.

sensorstyrte screens holdes romtemperaturen
Med sensorstyrte screens holdes romtemperaturen på et behagelig nivå, også om sommeren. Foto: NorDan

Utslippsfri produksjon

Vi har satt bærekraft veldig høyt på dagsordenen, noe som blant annet innebærer at vi har satt tydelige mål om at vi innen 2030 skal være en utslippsfri fabrikk, med karbonfri transport og gode returordninger på plass. Vi er godt i gang med dette, og for enkelte produkter iverksetter vi transportbiten allerede til sommeren. Samtidig lanserer vi en produktserie med bærekraft som utgangspunkt.

Som Rasmussen påpeker, er det lite som tyder på at fyringskostnadene går ned med det første, noe som også skjerper behovet for energiøkonomisering.

– Tvert om virker det som om prisene går opp, noe både borettslag og sameier nok har i tankene når de budsjetterer, sier hun, og tilføyer at de også leverer smarte og energiøkonomiserende løsninger:

– Det er fort å glemme å slå av varmen når du lufter hjemme, men den bekymringen forsvinner om du har et vindu utstyrt med en sensor som – knyttet opp mot en smarthus-løsning – slår av ovnene idet vinduet åpnes. Og mulighetene her er mange. For eksempel leverer vi også vinduer med såkalte screens, for utvendig solskjerming. I realiteten en utvendig persienne, som automatisk går ned når solen titter frem, slik at man også sparer penger på nedkjøling sommerstid.

– For du vet hvordan det er: den mest miljøvennlige energien er faktisk den du ikke bruker. Det vil vi veldig gjerne bidra til.

Tekst: Jarle Petterson

Neste artikkel