Home » Borettslag og sameie » Nå blir ladelivet enklere for beboere i borettslag og sameier
Borettslag og sameie

Nå blir ladelivet enklere for beboere i borettslag og sameier

Petter Haugneland, nestleder i Norsk Elbilforening Foto: Aksel Jermstad

Elbilutviklingen går fort. I oktober var over 60 prosent av alle nye biler som ble solgt, en elbil. Det er verdensrekord. Beboere i leilighetsbygg og blokker må også kunne lade elbiler der de bor, derfor har Stortinget nå lovfestet at en andelseier i et borettslag får en rett til å sette opp et ladepunkt. Slik er en viktig barriere ryddet av veien for de som ønsker ladeplass til elbiler.

I 2017 vedtok et enstemmig Storting å gi beboere i borettslag og sameier laderett, etter innspill fra Elbilforeningen. Endringen trådte raskt i kraft for beboere i sameier, da eierseksjonsloven ble endret samme år. Men for at laderetten skulle trå i kraft også for beboere i borettslag, måtte en tilsvarende endring i borettslagsloven til. Nå har endringen endelig kommet også der. Den har mange ventet på.

Elbil for alle

Vi er naturlige nok svært fornøyde. Dette er et viktig steg mot at elbiler blir for alle, uansett hvor du bor. Vanlige begrunnelser elbilister til nå har møtt fra borettslagene, har vært udokumenterte påstander som om at lading er dyrt og brannfarlig.

Men laderetten, som trår i kraft på nyåret, innebærer at elbilister har rett til å etablere lading i borettslaget, med mindre det foreligger saklig grunn – og at den saklige grunnen i så fall skal dokumenteres.

Best å lade hjemme

Det er best for samfunnet og billigst for forbrukeren å lade elbilen hjemme mens den står parkert. Da skal den jo likevel ikke brukes. Laderetten i loven innebærer at selve ladeboksen og strømforbruk må andelseieren betale selv, så sant de disponerer parkeringsplassen alene, men den nye loven presiserer som hovedregel at oppgradering av infrastrukturen blir en felles kostnad for borettslaget.

Ved å investere i smart infrastruktur, blir investeringene totalt rimeligere, og det gjør at flere og flere beboere koble seg på med ladeboks etter hvert som de kjøper elbil. Smarte strømstyringsløsninger gir oss mulighet til å sørge for at ikke alle belaster strømnettet samtidig, og dermed unngår man unødvendig høye kostnader.

Nasjonal støtteordning må rulles ut

Neste jobb for Elbilforeningen blir å minne regjeringen på at de må få på plass en nasjonal støtteordning for lading i borettslag, sameier og garasjelag  – slik de har lovet i regjeringserklæringen.

Regningen kan oppleves som stor for beboere som må gå sammen og finansiere grunnleggende ladeinfrastruktur i blokka si. Derfor har vi jobbet for en nasjonal støtteordning som kan gi starthjelp til ladeklare borettslag og sameier. Regjeringen har lovet at dette skal på plass, men det er ingen grunn til å somle lenger, denne støtteordningen må rulles ut.

Vår beskjed til politikerne er klar; følg Oslos eksempel. I Oslo dekkes infrastrukturkostnader opp til 20 prosent av totalen, og ordningen har blitt en braksuksess. Det haster slik at ikke mangel på lading der man bor, blir en barriere som bremser det nasjonale målet om at alt nybilsalg kun skal være elbiler i 2025. Forbrukerne bør ikke måtte ta hele regningen alene.

Alle bidrar

I Norsk elbilforening pleier vi å snakke om «elbilrevolusjonen». Det er en revolusjon, ikke alene fordi et stort antall mennesker har valgt å bytte til elbil i det første massemarkedet i verden, men fordi skiftet til elbil setter fart i en større global bevegelse som trigger innovasjon, nye forbruksmønstre, nye næringer og industriell utvikling.

For deg som beboer i et sameie og borettslag, vil det å bli med på denne prosessen bety at leiligheten din bli mer attraktiv og mer verd, og du bidrar til et mer bærekraftig samfunn.  Det er det som driver denne revolusjonen framover – at vi har verdens modigste forbrukere, som ikke nøler med å ta i bruk ny miljøvennlig teknologi.

Tekst: Petter Haugneland, nestleder i Norsk Elbilforening

Neste artikkel