Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Når fasade er viktig
Borettslag og sameie

Når fasade er viktig

Fasaden er skallet som beskytter bygningen og interiøret. – Ikke legg penger i postkassestativ og oppgradering av trappene før utsiden av bygget er i orden, sier daglig leder i Thorendahl AS, Ingvar Røang.  

Av sikkerhetsmessige, tekniske og estetiske årsaker er en godt vedlikeholdt fasade viktig. Dessuten er et velfungerende bygg med stødig grunnmur, tette tak og funksjonelle vinduer helt avgjørende for ett bra bomiljø.

– Dess lengre man utsetter fasaderehabilitering, dess dyrere og mer omfattende blir jobben. Puss grundig opp med en gang, slik at rehabiliteringen ikke forringer fremtidig vedlikehold. Og planlegg nøye, så intervallene mellom vedlikeholdsarbeidene blir så lange som mulig. Da sparer du masse penger, uten at det går på bekostning av kvalitet og holdbarhet, sier Røang.

Fra å være et lite malermesterfirma på 70-tallet, eies Thorendahl i dag av MTH med et nettverk av 450 håndverkere med kompetanse innen muring, maling, betongrehabilitering, blikkenslagerarbeider og tømring. Selskapet samarbeider tett med konsulentselskaper og boligbyggelagene. I så måte har Thorendahl blitt en av landets viktigste totalentreprenører på utvendig rehabilitering av signalbygg, borettslag og sameier.

NYTT LIV I ASKEN: Kostnadene ved å bygge balkong er som oftest langt lavere enn den påfølgende verdiøkningen boligen får. I tillegg øker det trivselen, som her i Asken borettslag på Lindeberg. De gikk fra små, riveklare balkonger til solide og større balkonger i betong. Foto: Nils-Petter Aaland

I riktig rekkefølge

Om malingen slår sprekker og puss smuldrer av, så hjelper det lite å ty til et overfladisk malingsstrøk uten å gjøre noe med grunnlaget først. Mange starter i feil ende, ifølge Røang. Et typisk scenario er at man det første året engasjerer ett selskap til å male fasaden, det andre året et annet selskap til å bytte vinduer og det tredje året lekker taket så også det må skiftes ut.

– Innen arbeidet er utført på denne måten, har man gjerne betalt for stillas, rigg og drift flere ganger. Det er viktig å utføre vedlikeholdsoppgavene i rett rekkefølge for å få et optimalt resultat, og det er utfordrende å velge rett håndverker, rett maling og riktig pussmørtel.

Ved å samkjøre vedlikeholdet unngår man årlige prosjekter, og beboerne unngår å bo på en byggeplass i flere år.

– Det krever bred fagkompetanse å se alle vedlikeholdsoppgaver i sammenheng og komme frem til ett prosjekt byggherre er fornøyd med, samt har en kvalitet vi kan være stolte av.

I tillegg er det viktig å ha orden på sikkerhet og arbeidsmiljø. Vi har stort fokus på å ivareta beboerne i prosjektene. Med dyktige håndverkere ansatt på riktige vilkår, mener vi at byggherren er i beste hender.

HEKTA PÅ MALING, MØRTEL OG SEMENT: – Den største motivasjonsfaktoren til oss ansatte er når vi finner årsaken til en utfordring ingen før oss har sett, eller i prosjekter hvor vi overgår forventningene til byggherrene så de ender opp med akkurat det de ønsket seg, sier daglig leder i Thorendahl AS, Ingvar Røang.

Billig er ikke best

I Thorendahl samarbeider håndverksmestre med høy kompetanse innen forskjellige fagområder. Slik har de en felles forståelse av prosjektet før oppstart. Deres gode råd og håndverksmessige utførelse blir best til i tett dialog mellom oppdragsgiver og oss.

– Fremfor å engasjere underentreprenører og risikere sosial dumping, satser vi på egne ansatte og søsterselskapene våre. Det gir både oppdragsgiver og oss god transparens og kontroll med arbeidsforhold og gjennomføring av prosjektet, sier Røang.

Han understreker hvor viktig det er å sammenlikne pris på rett grunnlag ved valg av entreprenør.

– Man må betale ekstra for kvalitet, sikker levering og tryggheten om at selskapet lever hele garantitiden ut på fem år. Det vil ofte finnes noen som kan gjøre jobben billigere, men er det godt nok?

Vi har fokus på de ansatte som bedriftens viktigste ressurs, og legger forholdene til rette for å ha trygge, motiverte og engasjerte medarbeidere som både ønsker, og kan tilbys, faglig utvikling.

Av: Marianne Fossum

Next article