Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Nøkkelfrie fellesdører: Enkelt å dele adgang
Sponset

Digitale nøkler gjør hverdagen enklere for både borettslag og beboere.

Stadig flere borettslag velger å gå over til nøkkelfrie fellesdører.

– Når vi sier nøkkelfri, så mener vi at du slipper både kort og nøkler. Istedenfor bruker du en app, sier Arne Johnny Forsberg, daglig leder i Keyfree.

Arne Johnny Forsberg

Daglig leder i Keyfree

Keyfrees nøkkelfrie system er godt egnet til dører med mange brukere. Administratoren vil da kunne administrere digitale nøkler ved hjelp av en app, og på den måten gi tilgang eller fjerne tilgang til fellesdørene. Og beboerne vil kunne låse seg inn med mobiltelefonen. 

Enklere å administrere

Keyfree-systemet gjør det enklere å administrere borettslagets nøkler, spesielt i leilighetsbygg med mange låste fellesdører.

– Kundene våre er de som administrerer adgangene, de som må kopiere opp nøkler, dele ut nøkler, hente inn nøkler, vente på å få levert ut nøkler, eller bestille nye når noen har mistet dem. Det er veldig mye administrering rundt dette med fysiske nøkler og kort, sier Forsberg. 

Dessuten åpner det for å gi tidsbegrenset tilgang, for eksempel i forbindelse med renovasjonsarbeid i bygget eller vareleveranser. Håndverkere kan laste ned Keyfree-appen og således få tilgang til fellesdørene for en begrenset periode.

– Det er ofte et kobbel av leverandører som er inne i løpet av et år. Til slutt kan det være lett å miste kontroll på nøklene. Med Keyfree er det bare å huke på eller av hvis man skal endre på noe, sier Forsberg. 

Det er også mange fordeler for beboerne. De får færre nøkler å forholde seg til og slipper å sitte hjemme og vente på for eksempel en vareleveranse. Da kan de låse opp når leverandøren kommer – selv om de ikke er hjemme.

– Vareleverandøren kan dermed levere pakken innenfor låst fellesdør, på dørmatta eller inne i en bod. Det er en kjempefordel både for de som bor der og de som skal levere pakker. Og hvis du får besøk, kan man gi adgang til alle dørene du selv har adgang til, sier Forsberg.

Hvorfor velge Keyfree?

Enkelt å installere

Å få installert et nøkkelfritt system er enkelt. Ettersom det i utgangspunktet kobles på det eksisterende systemet, betaler man kun for komponentene og monteringen.

– Så er det lisens for plattformen og for funksjonalitetene. Dette kan variere etter hvor stort borettslaget er. Vi har en årspris per oppgang, sier Forsberg.

Når de installerer Keyfree-systemet, registrerer de en eier og setter opp administratorer som skal administrere adgangen. 

– De har enten tilgang til appen vår eller en styreportal, og den definerer hvem som er leilighetseierne i det bygget. Så defineres hvilke dører hver leilighet har tilgang til, sier Forsberg.

Når dette er lagt inn, vil beboerne kunne lage seg en bruker i Keyfree appen. Dermed vil de kunne logge seg inn på appen og få tilgang til fellesdørene.

Mulig å kombinere med kodepanel

Det er fullt mulig å kombinere Keyfree med det systemet som er der fra før. Kortene og kodene vil fortsatt virke.

– Vi bytter ikke ut låsene eller systemet som er der fra før av, så de som vil bruke nøkler eller som ikke har smarttelefon, de kan fortsatt bruke nøkkelen sin som før, sier Forsberg. 

Det er opp til borettslaget eller styret selv å avgjøre når de skal avfase nøklene, eller om det er noen som skal ha nøkler og andre ikke. Som regel vil det være en overgangsperiode, men ofte går den fortere enn man tror. 

– Enkelte er kanskje skeptiske i begynnelsen, men når de får prøvd det og sett at det fungerer bra, så begynner de å bruke det regelmessig, sier Forsberg.

Og hva om strømmen blir borte? Keyfree er opptatt av at systemet skal være trygt å bruke, også ved strømstans eller andre problemer. 

– Vanligvis er det nødstrømanlegg der fra før, og på vår boks har vi også nødstrøm. Dessuten er det alltid mulig å låse opp dørene mekanisk fra innsiden, avslutter Forsberg.


Bruksområder

Av Sissel Nilsen

Next article