Home » Borettslag og sameie » Nye regler om korttidsutleie og Airbnb i borettslag og sameier
utleie

Nye regler om korttidsutleie og Airbnb i borettslag og sameier

Med de nye reglene gis andelseiere i borettslag rett til å leie ut på døgn- og ukesbasis opp til 30 dager i året. Foto: Photo by Nathan Van Egmond/Unsplash

Fra 1.1.2020 innføres nye regler om korttidsutleie i borettslag og sameier. Dermed kan du fra nyttår leie ut boligen din på korttidsbasis en viss periode uten at det er nødvendig å søke eller informere styret.

Henning Lauridsen

Direktør for interessepolitikk og jus, Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL)

Hovedregelen i et borettslag er at eier skal bruke boligen selv, mens bor du i et sameie, er det fritt frem for deg å leie ut hele boligen. Forskjellige utleieregler er hovedårsaken til at utleieinvestorer kjøper leiligheter i sameier i stedet for i borettslag.

For borettslag innebærer de nye reglene både en liberalisering og en innstramming. Liberalisering fordi andelseier ikke trenger å søke styret om korttidsutleie av hele boligen, og innstramming fordi eier ikke kan drive med kortvarig utleie i mer enn 30 dager i året samtidig som eier bor i boligen. Det kan bli vanskelig å holde oversikt over hvor mye kortidsutleie som finner sted. NBBL argumenterte for at eier burde ha en plikt til å sende melding til styret hver gang boligen ble leid ut, men flertallet på Stortinget mente det var unødvendig.

Med de nye reglene gis andelseiere i borettslag rett til å leie ut på døgn- og ukesbasis opp til 30 dager i året. Det er kun eiere som bor i boligen som gis mulighet til å leie ut på dags- eller ukesbasis. Dette betyr at kommuner og andre juridisk personer som eier boliger ikke får lov til å drive med korttidsutleie. Taket på 30 dager gjelder enten eier leier ut hele boligen eller bor i boligen mens utleien skjer. Det er ikke nødvendig å søke styret.

Endringer fra i dag

I et borettslag skal man alltid søke styret om tillatelse til utleie. Privatpersoner har som hovedregel rett til å leie ut boligen sin i inntil tre år dersom man har bodd i den i ett av de to siste årene. Man har lov til å leie ut boligen sin for en lengre periode dersom man har særlige grunner til det. I både borettslag og sameier kan man leie ut deler av boligen sin dersom man selv bor i boligen, uten tidsbegrensning eller søknad til styret.

Uavhengig av om man bor i et borettslag eller sameie kan ikke boligen brukes til noe annet enn beboelse, men en viss næringsbruk i tillegg til at den brukes til bolig er greit. Det er innlysende at man ikke kan gjøre boligen om til en pølsekiosk, men helt greit at en frisør tar imot en og annen kunde i boligen sin. Airbnb og annen korttidsutleie er å anse som næringsbruk. Det kan derfor skje i et visst omfang, men beboelse må være hovedbruken. Nøyaktig hvor grensen går er vanskelig å fastslå, men NBBLs vurdering er at er enn 2-3 måneder året er over grensen for hva som er lovlig.

De nye reglene i sameier

Ordinær utleie i borettslag og sameier berøres ikke av de nye reglene som innføres fra årsskiftet og kan derfor fortsette som før. I sameier er det satt et tak for korttidsutleie på 90 dager i året ved utleie av hele boligen. Man har beskrevet korttidsutleie som utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Retten gjelder enten man bor i boligen selv eller ikke. Man kan derfor se for seg at en utleier leier ut til studenter fra 15. august til 15. juni for deretter å leie ut til turister via Airbnb fra 15. juni til 15. august.

NBBL foreslo at normalregelen skulle settes til 60 dager i året, da 90 døgn i året kan bli ganske belastende for naboene og bomiljøet. Det tilsvarer for eksempel nesten hver helg hele året. Mindretallet på Stortinget var enige med NBBL, men flertallet ønsket at hovedregelen skulle være 90 dager. Sameiets årsmøte gis mulighet til å redusere grensen for korttidsutleie til 60 dager i året eller øke den til 120 dager i året. Dette må i tilfelle skje gjennom en vedtektsendring som krever 2/3 flertall på årsmøtet.

Av: Henning Lauridsen, direktør for interessepolitikk og jus, Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL)

Neste artikkel