Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Regjeringen vil lovfeste retten til å lade bilen hjemme
elbil

Regjeringen vil lovfeste retten til å lade bilen hjemme

lade-elbil
lade-elbil
Foto: Shutterstock

I slutten av september fremmet regjeringen et forslag som gir andelseiere i borettslag rett til å lade elbiler og hybridbiler hjemme.

– Tydelige retningslinjer på dette område vil gjøre det enklere både for den enkelte andelseier og for styrene som i dag må ta stilling til henvendelser vedrørende lading, sier Andreas Jebsen, daglig leder i Byggstart.  

Regjeringens mål om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy innen utgangen av 2025 fører nødvendigvis med seg tiltak som gjør at flere velger ladbar bil. Kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup (H), har imidlertid fått tilbakemeldinger om at mange møter motstand når de ønsker å etablere ladepunkt til bilen tilknyttet borettslag. Dette er bakteppet for forslaget om å lovfeste retten til å lade bilen hjemme. 

– Lovforslaget er først og fremst positive nyheter, både for andelseiere og borettslagene som helhet, sier Andreas Jebsen.

andreas-jebsen

Andreas Jebsen

Daglig leder, Byggstart

Byggstart.no setter privatpersoner som skal bygge eller renovere i kontakt med godt kvalifiserte håndverkerfirmaer. En stor andel av kundene er nettopp andelseiere i borettslag.

– Vi får ofte tilbakemelding om at det er vanskelig å få gjennomført prosjekter som krever at styret i borettslagene samles. I tillegg kan det være vanskelig for styrene å vite hvordan de skal ta stilling til henvendelser vedrørende ombygging eller oppgradering, sier Andreas.

– Lovforslaget regjeringen nå kommer med vedrørende hjemmelading gir tydeligere retningslinjer som gjør det enklere å finne løsninger på det som vil være en svært vanlig problemstilling i årene som kommer.

Det er verdt å legge merke til at loven gir rom for at styrene i borettslag kan avslå søknader om å sette opp ladepunkt dersom det foreligger en saklig grunn. En saklig grunn kan være at det allerede er vedtatt å etablere et tilbud i borettslaget eller at det allerede er etablert. I noen tilfeller kan man være nødt til å oppgradere strømnettet for å etablere ladepunkt, noe som innebærer store utgifter. Denne type kostnader må som regel dekkes av fellesskapet etter borettslagsloven. Dersom felleskostnadene blir for høye vil det være rom i loven for styret å nekte å sette opp ladepunkt. I disse tilfellene kan det imidlertid være verdt å sette seg inn i kommunenes støtteordninger til klimafremmende tiltak. 

Les saken om hvordan Abelund garasjelag på Manglerud fikk 500.000,- i støtte til å tilrettelegge for lading av elbil.

Les pressemeldingen fra regjeringen her.  

Next article