Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Rettferdig kostnadsfordeling for elbillading i borettslag og sameier
Sponset

I mange boligsameier har problematikk rundt elbillading skapt grobunn for konflikt. Årsakene har ofte vært mistanke om at elbileiere kan oppnå ekstra fordeler, men sånn trenger det ikke å være.

Tidligere kunne styrene i borettslag og sameier nekte beboere å etablere lading på egen parkeringsplass. Argumentene var gjerne knyttet til forhold som brannfare, for lite kapasitet i det elektriske anlegget, eller frykt for at noen ville ende opp med å bruke gratis strøm som fellesskapet måtte betale for. Etter at den nye borettslagsloven ble godkjent i november i fjor, fikk beboere i borettslag og sameier like rettigheter til å lade der de bor.

– Det er synd at akkurat lading har bidratt til diskusjoner, da det finnes svært gode løsninger som rettferdiggjør kostnadene ved både etablering og bruk av ladere, sier Simen Lokrheim som er Key Account Manager i Kople, ladeoperatøren som bygger og drifter skreddersydde ladeanlegg.

Simen Lokrheim

Key Account Manager i Kople

Kople tar seg av hele prosessen fra planlegging til daglig drift. Les mer her!

Øker byggets verdi

I boligsameier bør man velge fellesløsninger for lading. Slike fellesløsninger krever som regel investeringer knyttet til infrastruktur, og det vanlige er at denne typen kostnader fordeles på lik linje med andre felleskostnader. Felles ladeinfrastruktur som er dimensjonert til formålet gjør at brannfare elimineres og legger forholdene til rette for at den tilgjengelige strømmen i anlegget kan fordeles rettferdig mellom de som til enhver tid lader. Motstanderne har gjerne argumentert for urettferdigheten i at alle må være med å bære disse investeringskostnadene, også de som kjører bensin eller dieselbiler.

– Jeg forstår argumentet, men denne problematikken har flere sider. Det er viktig å være klar over at det her er snakk om varige investeringer som øker byggets verdi. I tillegg vil det også fremstå som mer attraktivt å flytte til et borettslag eller sameie der dette er på plass. Således er også tilrettelagte ladeløsninger et godt salgsargument den dagen du vil selge leiligheten din. Dersom du ikke selv har kjøpt lader til din parkeringsplass, er det enkelt for den nye eieren å få koplet opp en lader på infrastrukturen som ligger klar, forteller Lokrheim.

Myndighetene har dessuten et uttalt mål om å fase ut fossile biler. Derfor kommer behovet for skikkelige lademuligheter bare til å bli større. Og siden behovet vil presse seg frem uansett, er det sannsynligvis smart å ha en offensiv og fremtidsrettet holdning til det som har med lading å gjøre allerede i dag, fortsetter Lokrheim.

Enkel og rettferdig betaling

Helt i starten av elbilhistorien var det nok en og annen Buddy-eier som koblet seg til nærmeste kontakt i garasjeanlegget og ladet bilen sin på fellesskapets regning. For dem som velger en moderne ladeløsning er dette en ikkeeksisterende problemstilling i dag.

– Hos oss har vi gjort det slik at hvis boligsameiet allerede bruker en av våre samarbeidende kraftleverandører, kan beboerne få ladekostnaden over strømregningen. Men det vanligste er at ladekostnaden legges rett på laderne slik at den enkelte beboer blir belastet direkte. Da slipper styret å tenke noe mer på innkreving. De tar bare stilling til hvor mye ladingen skal koste, og får en avregning hvert kvartal som viser overskuddet som boligsameiet har fått på ladingen. På den måten blir kostnaden for selve ladingen knyttet til de som vil lade. Slik blir det både enkelt og rettferdig, avslutter Lokrheim.

Et ladeanlegg fra Kople kan være akkurat så enkelt eller avansert som dere ønsker. Les mer her!

Next article