Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Rørfornying – et alternativ til utskifting
Borettslag og sameie

Rørfornying – et alternativ til utskifting

Sponset av:
tt-teknikk logo
Foto: TT-teknikk
Sponset av:
Foto: TT-teknikk

Mange borettslag og sameier kan unngå lange perioder med utilgjengelige bad og toaletter, dersom de velger å fornye vann- og avløpsrørene, fremfor å skifte dem ut.

Rørfornying er en metode for rehabilitering av avløps- og overvannsrør uten – eller med minimale – inngrep i infrastruktur. Det vil si at rør kan fornyes uten å grave i vei og hager, eller uten å pigge opp gulv og rive vegger.

Strømpeforing

Rørfornyingen går ut på at det støpes nye rør på innsiden av eksisterende rør ved hjelp av fleksible strømpeforinger som tilsettes herdningsmateriale, som for eksempel tokomponent epoxy. Strømpeforingene vrenges inn i det eksisterende røret med spesialutstyr for både installasjon og gjenåpning av pågreninger.

– Vi bruker vanligvis kun eksisterende tilgangspunkter som utvendige kummer, stakekummer i gulv eller stakeluker på stammer. Dette gjør at nødvendigheten av å gå inn i boliger begrenses, sier avdelingsleder Kurt Erik Indahl i TT-teknikk Trondheim.

avatar

Kurt Erik Indahl

Avdelingsleder, TT-teknikk Trondheim

TT-teknikk har mange års erfaring med rørfornying av offentlige og private røranlegg, og spesielt i borettslag og sameier. Et eksempel er Tingsletta borettslag i Trondheim. Der har TT-teknikk jobbet med rørfornying siden september i fjor, og vil avslutte til neste år. Dette er et stort borettslag med 242 leiligheter i rekkehus, fordelt på 58 bygg, bygd i perioden 1973–76.

– Vi har opplevd lite inngripen i bygningsmassen, kontra hva det ville være ved utskifting av rørene. Utskifting hadde medført mye arbeid inne i leilighetene, men til nå har det vært veldig lite av det. I prosjektet har vi ikke erfart noen større tekniske utfordringer, og de utfordringene vi har møtt på har alle parter løst på en god og konstruktiv måte. Del 1 med rørfornying av bunnledninger og utvendige ledninger skal avsluttes til sommeren, og under del 2 som starter opp til høsten, skal stikkledningene inn til leilighetene rørfornyes, sier prosjektingeniør Einar Bruland i Boligbyggelaget TOBB som er prosjektleder for Tingsletta borettslag.

Det finnes mange gode grunner til at rørfornying kan være bedre enn utskifting.

– Ikke alle plasser lar det seg gjøre med en tradisjonell utskifting av rør. Dette gjelder spesielt under bygninger og eventuelt veier som man sjelden kan eller vil stenge. I tillegg er det flere steder mange installasjoner i grunnen eller i bygningen som infrastrukturen er avhengig av. Det kan være vannledninger, elektriske føringer, fjernkjøling og fjernvarme. Ikke minst stilles også offentlige krav på dokumentasjon om tegningsunderlag. Så det er mye å ta hensyn til ved graving eller riving, som vi unngår ved rørfornying, sier Indahl i TT-teknikk.

Beboere kan bo hjemme

– I hvilken grad blir beboerne eller kundene påvirket mens arbeidet pågår?

– Beboerne kan ikke benytte sanitæranlegget i perioden arbeidet med rørfornyingen pågår, men vi kan sørge for at primærbehovene blir ivaretatt ved å sette opp sanitærbrakker med WC eller dusj for en periode. Vi prøver selvfølgelig etter beste evne å holde nedetiden så kort som mulig, og har vi muligheten med varmeherding gjør det at man i de fleste tilfeller kan utføre dette mens kundene er på jobb eller skole. Normalt tar ikke dette mye lengre tid enn 24 timer, så kaldherding er også mye brukt. Kundene er stort sett imøtekommende og forståelsesfulle, og vi planlegger gjennomføringen med dem, sier han.

Han vil til slutt gjøre spesielt oppmerksom på en ting:

– Det som viser seg noen ganger ved slike jobber, er at kundene trenger mange påminnelser i forhold til bruken av sanitæranlegget. Vi er vanedyr og det er fort gjort å glemme seg når behovet melder seg. Så god eller hyppig informasjonsflyt og kommunikasjon er avgjørende. Heldigvis går det stort sett bra, men her kan styret i borettslaget eller sameiet ha en sentral rolle i kommunikasjonen med beboerne og kundene, foreslår Indahl.

Av Marius Morstøl Jenssen

Next article