Home » Borettslag og sameie » Sammen kan vi spare millioner
Borettslag og sameie

Sammen kan vi spare millioner

Bård Folke Fredriksen, adm. dir. i NBBL. Foto: Nadia Frantsen

Det er krevende tider for mange. Aldri før har det vært viktigere å spare på strømmen. Nå gir Enova endelig støtte til kartlegging av smarte grep i borettslag og sameier. Men fortsatt kan det være vanskelig å ta beslutninger sammen. Her er ti smarte tips.

Enøktiltak kan være en stor investering for et boligselskap selv om det på sikt er lønnsomt for den enkelte. Det er mange eksempler på boligselskaper som har gjort store energisparingstiltak, for eksempel Tveita Borettslag i Oslo. Dette store borettslaget har spart mellom seks og sju millioner kroner i året.

Èn million må få det til

Selv om mange gjør mye rett er det fortsatt en utfordring at bare en av fem bygningsrehabiliteringer også inkluderer større energioppgradering. Denne andelen må opp. Derfor jobber NBBL for at borettslag og sameier også skal få investeringsstøtte, slik næringslivet og kommuner nå skal få. Én million av Norges befolkning bor i boligselskaper og har mindre mulighet til å få støtte fra Enova enn de som bor i eneboliger, næringslivet og kommunene. Når den urimelige forskjellsbehandlingen forsvinner blir det lettere å ta fornuftige beslutninger sammen. Gevinstene er nemlig mange for borettslag og sameier som gjennomfører grønne oppgraderinger. Det vil gi økt verdi på boligen, større boglede og bidra til et bedre miljø.

Beslutningsprosessene i borettslag og sameier er ikke alltid så lett. Prosessene er annerledes enn i andre typer boliger og bygg. Her bor vi mange i samme bygg, men eier vår egen leilighet. Det medfører at man ikke alltid får tilstrekkelig tilslutning for større oppgraderinger selv om de på sikt ville vært både lønnsomme og praktiske for beboerne. Det er derfor viktig å finne gode eksempler fra andre borettslag og sameier som man selv kan dra nytte av.

10 suksesskriterier

  1. Vær åpen om planer. Gå tidlig ut med informasjon om behov for oppgradering, og legg til rette for god dialog med eierne og beboerne.
  2. Sett av god tid. La prosjektet og beslutningene modnes.
  3. Søk råd. Involver boligbyggelaget eller tilsvarende rådgivere tidlig i prosessen. De kan hjelpe dere.
  4. Undersøk tidlig i prosessen hva som skal til for å utløse statlige/kommunale tilskudd og lån med gunstige betingelser.
  5. Samle styret om et felles forslag til oppgradering.
  6. Bruk personer som kan skape entusiasme når prosjektet skal selges inn til eierne og beboerne.
  7. La eierne og beboerne komme til orde. Husk at behovet for informasjon er stort, og de må få mulighet til å komme med spørsmål og innspill. Ta disse innspillene på alvor. Dette er viktig for å skape tillit og forankre prosjektet.
  8. Gi informasjon i små porsjoner, både muntlig og skriftlig. Bruk eksempler, bilder og et lettfattelig språk.
  9. Sett opp regnestykker som viser økonomiske konsekvenser for den enkelte eier. Vis hvordan kostnader og besparelser påvirker månedlige felleskostnader over tid.
  10. Vent med avstemning i ekstraordinær generalforsamling eller sameiermøte til man er sikker på at eierne er tilstrekkelig informert. Da vil det være større sjanse for å få oppslutning om prosjektet.

Tekst: Bård Folke Fredriksen

Neste artikkel