Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Sett bort hele prosjektet og len deg tilbake
Sponset

Store renovasjonsprosjekter krever ofte god koordinasjon. Da kan det være lurt å velge en bedrift som er i stand til å ta på seg hele oppussingsprosjektet. Det forenkler ofte jobben for styret.

– Finn en bedrift som tar ansvaret for hele oppussingsarbeidet. Det forenkler ofte jobben. Hvis du skal stå der og koordinere dette selv med mange forskjellige håndverkere, blir det bare surr og rot. Sett bort hele prosjektet, sier Robert Malmberg, daglig leder i Regnbuen Malermesterbedrift.

Robert Malmberg

Daglig leder i Regnbuen Malermesterbedrift

Lang erfaring

Regnbuen er en stor malermesterbedrift i Oslo og Indre Østfold med 20 års erfaring i bransjen.

– Primært holder vi på med malerarbeid, gulvarbeid, og i sommerhalvåret har vi også en god del fasadearbeid. Da tar vi både murfasader og trefasader, sier Malmberg.

Regnbuen Malermesterbedrift kan ta på seg oppdrag på mange ulike områder. I tillegg til malere og gulveleggere, kan de engasjere murere, snekkere og blikkenslagere. 

– Vi startet som en malerbedrift, men gjennom årenes løp har vi bygget opp relasjoner til flere håndverksfag, slik at vi i dag kan tilby totalentrepriser, med for eksempel vindusutskifting og blikkenslagerarbeider.

Gjør det enklere for styret

Større oppussingsprosjekter er ofte komplekse og inkluderer mange ulike håndverkere. Malmberg anbefaler derfor at man setter bort hele prosjektet til en bedrift som har lang erfaring med å jobbe med slike prosjekter.

– Vi har vært på markedet i mange år og har god erfaring med å jobbe mot styrer i borettslag og sameier. De som sitter i et styre, er ofte personer som har tatt på seg styreverv og som jobber med det på kveldstid eller i helgene. Ofte har de liten kompetanse i det å koordinere større oppussingsprosjekter, sier Malmberg.

Det har imidlertid Regnbuen lang erfaring med.

– Vi starter med å utnevne en prosjektleder som skal følge opp hele prosjektet fra A til Å, slik at styret bare får ett kontaktpunkt å forholde seg til. Vi gjør jobben lettere for de som da skal følge opp for sameier, sier han.

Viktig å utarbeide en fremdriftsplan

Malmberg sier det er viktig å velge en solid bedrift som har lang erfaring med store renovasjonsprosjekter. 

– Det er viktig å sjekke referanser slik at man er sikker på at det er en solid bedrift med god økonomi som kan stå gjennom hele prosjektet. Og skriv en kontrakt med håndverksfirmaet, sier han.

Det bør også utarbeides en betalingsplan og en fremdriftsplan før man setter i gang med oppussingsprosjektet.

– Det har hendt at vi har tatt over prosjekter på grunn av at det har sklidd ut, og at de ikke har klart å avslutte prosjektene. 

– Når man utarbeider en kontrakt, vær nøye med å få med en betalingsplan og en ferdigstillelsesdato, slik at man har noe å forholde seg til og vet når prosjektet skal være ferdig, avslutter Malmberg.

Regnbuen malermesterbedrift

Vi er en malermesterbedrift i oslo og indre østfold som er stolte av å kunne sette farge på hverdagen.

Av Sissel Nilsen

Next article