Home » Borettslag og sameie » Setter bort skjøtsel av trær, busker og grøntområder
Sponset

Det er store dimensjoner over Haugerud borettslag – med 578 leiligheter, fordelt på 17 blokker, har styret nok å ta tak i. Derfor har de valgt å sette bort trepleie og deler av hagestellet på eiendommen til Vaktmesterkompaniet.

Med en tomt på 117 mål, halvannen kilometer gangveier, cirka 400 trær og bortimot 350 meter med busker og hekker, er det nok å ta tak i på eiendommen.

– Samtidig er det sånn at alle de fire etasjer høye blokkene ble ferdigstilt i tidsrommet 1966 – 68, og da sier det seg selv at styret kontinuerlig har mye vedlikehold og mange nødvendige oppgraderinger å ta stilling til. Derfor må hovedfokuset vårt være på andre oppgaver enn stell av uteområdene. Samtidig er vi veldig opptatt av at det skal se skikkelig og ordentlig ut hos oss, og derfor har vi satt bort både gressklipping, stell av bed og beskjæring og ettersyn av busker og trær, sier Jon-Erik Berger som er styreleder i Haugerud borettslag.

– På den måten er vi garantert at det alltid er velstelt her, og det er viktig, tilføyer han.

Vaktmesterkompaniet tilbyr utendørs vedlikehold for borettslag og sameier i Oslo og Akershus

Et vell av trær og busker

Da innflyttingen startet på Haugerud i 1966 var tomten nærmest som en tundra, men uten vegetasjon. Derfor fikk alle de nyinnflyttede beskjed om at de kunne plante et tre som de selv skulle ta ansvaret for:

– Ideen var for så vidt god, men selve beplantningen skjedde dessverre litt etter beboernes eget forgodtbefinnende. Det er klart at det sikkert var hyggelig å plante en halv meter høy bjørk for 50 år siden, men i dag er noen av disse blitt nesten 30 meter høye, og da trenger vi fagfolk som kan skjøtte dem. I noen tilfeller er det også trær som må felles, for eksempel for å ivareta sikkerheten, og da er det fint at vi kan støtte oss til ekspertisen som Vaktmesterkompaniet har om trær. De har Norges største fagmiljø på trær, med egne sertifiserte arborister, fortsetter Berger.

Foran alle blokkene er det nærmest et hav av busker som også skal passes på og klippes ned ved behov. Arbeidet med busker og hekker inngår også i driftsavtalen som borettslaget har med Vaktmesterkompaniet, det samme gjelder den øvrige beplantningen ellers på eiendommen.

– Derfor gir de oss også anbefalinger om hva slags planter vi bør bruke, eller ikke bør bruke. I tillegg har vi også fått vurdert større oppgraderinger på eiendommen. Dette gjorde anleggsgartneravdelingen i Vaktmesterkompaniet. Det gjaldt etablering av sitteområder, bed, steinlegging og beplantning.

Et langt og tett kundeforhold

Aleksandra Zielinska, som er salgsleder i Vaktmesterkompaniet, beskriver kundeforholdet de har med Haugerud borettslag på denne måten:

– Haugerud borettslag er en stor og viktig kunde for oss, og vi har arbeidet med utearealene på Haugerud i mange år. De er opptatt av at det skal se ordentlig ut hos dem, og vi har en god dialog der de noen ganger spør oss om råd. Andre ganger er det vi som gir innspill hvis vi ser oppgaver som bør gjøres, eller ser at det kanskje er utfordringer med enkelte trær som bør felles og sånne ting. Det er nok en fordel at vi har den samme personen som kommer fast en gang per uke, og noen ganger litt mer enn det også hvis det er behov for det. Da blir denne personen godt kjent, kan følge med på utviklingen, og ikke minst bli godt kjent med borettslagets utfordringer og de som bor der, forklarer hun.

Godt fornøyd

Arbeidet til Vaktmesterkompaniet starter gjerne i mars hvert år og holder på til slutten av oktober, og sånn har det vært i en årrekke.

La Vaktmesterkompaniet gjøre jobben, så vet du at fellesarealene er ivaretatt – året rundt.

– Jeg syns vi har gode rutiner på dette nå. Derfor opplever jeg at det egentlig går litt av seg selv, og det er nok sånn det bør være. Forholdet oss imellom har alltid vært godt, vi er godt fornøyde med hvordan Vaktmesterkompaniet holder vegetasjonen på eiendommen i presentabel stand. Vi liker også godt at de kommer med forslag til oss hvis noe bør gjøres, for vi som sitter i styret er ikke eksperter på akkurat dette, og da er det godt å få hjelp fra dem som er det, avslutter styrelederen.

Fakta om Vaktmesterkompaniet

Vaktmesterkompaniet er Oslos ledende leverandør av utendørs vedlikehold. De tilbyr et bredt spekter av tjenester fra det grønne området. Dette inkluderer trepleie, gartner, anleggsgartner, steinlegging, skjøtselsavtaler, og etablering av uteområder. I tillegg leverer selskapet også containerutleie, snømåking, samt feiing og spyling. Selskapet har avtale med en rekke privatpersoner, bedrifter, borettslag og sameier i Oslo og Akershus. Selskapet er opptatt av fleksibilitet, derfor kan man som kunde velge å sette bort alt eller bare deler av utendørsvedlikeholdet til Vaktmesterkompaniet. Når Vaktmesterkompaniet tar seg av utendørsjobben, vet du at fellesarealene blir ivaretatt av rutinerte fagfolk med lang erfaring og høy kompetanse året rundt.

Fakta om Haugerud borettslag

– Ferdigstilt i perioden 1966 – 1968.

– Består av 17 blokker, hver av dem på fire etasjer.

– Borettslaget har totalt 578 leiligheter, de fleste på cirka 90 kvadratmeter på 4,5 rom.

– Tomten er på 117 mål, hvorav 53 mål er bebygd og nesten 50 mål er gressplen.

– Vegetasjonen på eiendommen består av mer enn 400 trær, over 350 meter busker og hekker, samt diverse grøntområder.

Tekst: Tom Backe

Neste artikkel