Home » Borettslag og sameie » Slik fungerer laderetten i borettslag og sameier
elbillading

Slik fungerer laderetten i borettslag og sameier

Foto: Jamieson Pothecary

Beboere i borettslag og sameier har rett til å lade elbilen sin hjemme. Men hvordan fungerer laderetten i praksis?

– Laderetten betyr at du får en personlig rettighet til å lade elbilen din hjemme, enten du har egen parkeringsplass eller parkerer bilen på en fellesparkering. Det betyr at du kan sette opp et ladepunkt på din egen parkeringsplass om du har det, eller at styret der du bor må legge til rette for nok ladepunkter på fellesparkeringen, forklarer Unni Berge, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening.

Unni Berge

Leder Kommunikasjon og samfunnskontakt, Norsk Elbilforening

Loven oppfordrer til fellesløsninger

Styret kan imidlertid definere at du har tilgang til å lade bilen gjennom ladepunkter på et felles parkeringsområde, selv om du har egen parkeringsplass. Men da må det være nok ladepunkter tilgjengelig slik at du får ladet bilen din innenfor rimelig tid. 

– Loven oppfordrer dessuten til fellesløsninger, og det er fornuftig at man planlegger utbyggingen av ladeinfrastruktur helhetlig i felles garasjeanlegg. Styret kan altså si nei til at du setter opp et enkelt ladepunkt som dekker ditt kortsiktige behov dersom de er en helhetlig utbygging på vei, påpeker Berge.

Hvem betaler for hva?

Hovedregelen er at kostnader ved eventuelle oppgraderinger av strømnettet som følge av at det etableres lading, fordeles som andre felleskostnader i borettslaget eller sameiet. Også for ladeinfrastruktur utenom ladeboksen, er hovedregelen at kostnader fordeles på fellesskapet.

Men det er også noen kostnader som hver enkelt elbilist må betale alene.

– Har du din egen parkeringsplass, betaler du for ladeboksen selv. Er ladeboksen satt opp på en fellesparkering, så fordeles også den kostnaden på fellesskapet som har tilgang til å lade. Og alle betaler strømkostnaden ved egen lading, understreker Unni Berge.

Hvem gir deg laderett?

Det gjør styret. Det kan være lurt å forankre valget på generalforsamling eller årsmøte, men det er styret som har mulighet til å innfri laderetten. Det betyr at et årsmøte eller generalforsamling ikke kan gjøre om på et styrevedtak.

Derimot er det nå mye enklere å få gjort om på et allerede negativt styrevedtak.

– Lovendringen medfører at styret nå bare kan nekte dersom de har saklig grunn til det, men den er tydelig på at det skal mye til for det, påpeker Unni Berge.

Laderåd fra Elbilforeningen

Hent alltid inn flere tilbud.

Regn ut anleggets kostnad i et livsløpsperspektiv. Lav inngangspris er ikke nødvendigvis billigst i lengden. Det lønner seg sjelden å leie framfor å eie. Ta med bindingstid og hva det koster å gå ut av avtaler, dersom det velges abonnementsordninger.

Smart strømstyring gir muligheter for å utnytte den tilgjengelige strømmen mer effektivt. Det er ikke sikkert at strømanlegget må oppgraderes.

Å kjøpe inn ladeinfrastruktur og større ladeinfrastruktur kan være omfattende og komplisert. Elbilforeningen tilbyr derfor laderådgiving til borettslag og sameier.

Av Martin Thronsen

Neste artikkel