Home » Borettslag og sameie » Smarte, moderne og bærekraftige løsninger for energisparing
Sponset

Med dagens energipriser er det viktig at hver enkelt beboer betaler for sitt eget energiforbruk. Fra å ha mekaniske energimålere som måtte leses av årlig, kan sameier og borettslag nå få installert digitale målere som fjernavleses. Lyses tjenester gir full oversikt over hver enkeltes forbruk, og støtter opp under Svane-merkede bygg og miljøsertifiseringen BREEAM.

På en fjelltopp på Kringsjå, rett utenfor Fredrikstad sentrum, med utsikt utover Hvaler og Fredrikstadbrua, ligger eierseksjonssameiet Bryggerifjellet 1. Da de 70 leilighetene i sameiet stod ferdigstilt for ti år siden, ble det montert mekaniske energimålere. Slike målere har begrenset levetid, og måtte byttes ut etter seks til åtte år. Med delvis ustabile målere, var det heller ikke enkelt å ha nødvendig kontroll over målerdata, og på den måten sikre riktig avlesning.

– Det er en risiko for at energimålerne vil bli defekte med tiden. Hvis det ble noe feil med målerne, måtte beboerne selv sørge for å melde fra. Men vi kan ikke forvente at alle skal eller kan være observante og følge med på måleren i leiligheten, sier Trond Amundsen, styreleder i Bryggerifjellet 1.

Han forteller at de har hatt målere som har stått helt stille uten at beboeren har fått det med seg.

– Da har vi måttet stipulere forbruket, hvilket kunne bli feil både for beboerne og for sameiet. Vi hadde heller ingen god oversikt over om avlesningen var riktig, sier Amundsen.

Automatisk avlesning

Styret mente derfor at det var på tide å skifte ut de gamle målerne, og erstatte disse med digitale energimålere som kan fjernavleses. Valget falt på tjenesten Smartly Energiservice. Nå trenger verken beboerne eller styret å gjøre noe som helst. Målerne leses av automatisk.

Smartly Energiservice er den eneste tjenesten som gir mulighet til å visualisere energiforbruket på en slik måte at en boligbygger kan oppnå BREEAM-sertifisering, sier Granbakken

– Det sikrer at alle til enhver tid har en måler som leser av riktig forbruk. Lurer de på noe, kan spørsmål rettes direkte til Lyses kundesenter. Dette systemet gir en sikrere måte å lese av reelt forbruk, samtidig som det sparer styret for en del jobb. Det er ikke styrets ansvar å sørge for månedlig individuell avregning av energi og vannforbruk i den enkelte leilighet, sier Amundsen.

Kan lese forbruket i sanntid

Med målerne fra Lyse, kan beboerne lese av forbruket i sanntid. Kanskje finner man ut at forbruket er i overkant av det man ønsker, og man kan gjøre noen justeringer i leiligheten for å spare energi.

– Dette er et system som jeg synes passer veldig bra for alle boligselskaper, sier Amundsen, og legger til at han også driver med eiendomsutvikling, og at han ønsker å få systemet inn i fremtidige utbyggingsprosjekter.

Ketil Granbakken

Salgs- og markedsdirektør i Smartly

God service

Amundsen forteller at han er veldig fornøyd med servicen Lyse Energi AS tilbyr. Styret har ikke gjort annet enn å bestille Smartly Energiservice og sørge for at de fikk tilgang til leilighetene. Lyse har tatt hånd om prosjekteringen og tjenester som rørlegger og elektriker. Alt har gått helt smertefritt.

– Fremover er det Lyse som tar hånd om oppfølging og service på systemet. Vi trenger ikke å tenke på det. Er en måler defekt, vil de automatisk få en avviksmelding, og sørge for at den byttes ut, sier han.

Støtter opp under miljøsertifisering

Med høye energipriser er det behov for å få tak i dem som bruker mye energi, og ha kontroll på det, samtidig som man sørger for at de betaler for forbruket sitt. Når man har identifisert disse energityvene, er det mye lettere for hver og en å redusere energiforbruket sitt.

Fremover er det Lyse som tar hånd om oppfølging og service på systemet. Vi trenger ikke å tenke på det. Er en måler defekt, vil de automatisk få en avviksmelding, og sørge for at den byttes ut, sier Amundsen

Ifølge Ketil Granbakken, salgs- og markedsdirektør i Lyse Energi AS, er nettopp det å vite hva man bruker et kriteria for å oppnå Svane-merkede bygg og miljøsertifiseringen BREEAM. Begge er miljøsertifiseringssystemer for bygg, og en standard de fleste bygger etter i dag.

Smartly Energiservice er den eneste tjenesten som gir mulighet til å visualisere energiforbruket på en slik måte at en boligbygger kan oppnå BREEAM-sertifisering, sier Granbakken.

– Vår løsning måler individuelt og fakturerer månedlig. Ved bruk av visualisering, kan man se hva man bruker i sanntid. Man kan også følge med på den månedlige fakturaen. Med årlig faktura, som man har med a-konto, klarer ikke beboer å følge med på og gjøre noe med forbruket sitt, sier han videre.

Varmt tappevann og energi

Lyse måler ditt forbruk av varmt tappevann og energi i din boligseksjon, mens strømmen fortsatt går fra strømmåleren. Det varme tappevannet og energien i leiligheten er en del av en felleskostnad som man tidligere tok på kvadratmeter eller en form for fellesfakturering.

– Strømmen i leiligheten går på din helt vanlige strømmåler. Vi måler din andel fra boligselskapets oppvarmingskilde, fjernvarme eller nærenergisenstral, som du bruker i din bolig, og som du må betale for, forklarer han, og legger til at dette er femtidens løsning.

– Vi må hjelpe beboerne med å få kontroll på energibruket, hver og en må betale for sin andel, og de som bygger nytt i dag krever dette i sin miljøsertifisering. Dette kan vi levere.

Om Lyse Energi og Smartly Energiservice

Lyse Energi AS er et heleid datterselskap av Lyse, og leverer produkter og tjenester under merkenavnet Smartly.

Lyse Energi AS er Norges mest bærekraftige strømselskap.

Lyse Energi AS leverer tjenester i hele Norge, både til nye og eksisterende boligbygg.

Lyse Energi AS kundesenter er åpent 24 timer i døgnet, hele året.

Installasjon er kostnadfri for utbygger, styret og beboer.

Smartly Energiservice bidrar til å redusere det totale energiforbruket i bygget du bor i. For mer informasjon, se www.smartly.no/energiservice.

Tekst: Marte Frimand

Neste artikkel