Home » Borettslag og sameie » Sommer er høysesong for insekter – også i boligen
Sponset

Høysesongen for insekter er i de varme månedene om våren og på sommeren. Selv om insektene er viktige for næringskjeden, oppfatter vi dem ofte både som plagsomme og ekle – og til tross for at de fleste av dem er helt ufarlige, så kan de allikevel gjøre stor skade.

– Fra tid til annen hender det at insekter forviller seg inn i boligen. I de fleste tilfeller er det helt uproblematisk, men det kan oppleves ubehagelig, sier bygningsingeniør Øyvind Magerøy, som er fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring.

6 gode grunner til å ha Råte- og skadedyrforsikring.

Insekter som forviller seg inn

Insektene kan komme inn gjennom en åpen dør, eller fly inn i et åpent vindu. Eksempler på insekter som kan gjøre skade er pelsbiller, klesmøll og fleskeklannere som særlig kan gjøre skade på ullklær og tepper.

– Et godt tips kan derfor være å lagre ulltøy i tette poser og sørge for at det er rent når du pakker det bort. Ellers er mauren et annet insekt som gjerne forviller seg inn på jakt etter mat. Hvis maur har etablert seg i boligen må man foreta tiltak for å fjerne dem. Rent forebyggende kan grus og pukk rundt huset minimum 40 centimeter dypt være en effektiv barriere for å hindre at maur etablerer seg, forteller Magerøy.

Den eneste kakerlakken som lever utendørs i Norge er markkakerlakken. Den er ikke et skadedyr, men forviller seg ofte inn i hus. I motsetning til tropiske kakerlakker, så danner den ingen faste bestander innendørs og skal ikke bekjempes. Den kan fjernes med støvsugeren hvis den er plagsom.

Skjeggkre kommer ofte i hus sammen med pappesker, bygningsmaterialer og lignende. Derfor er det anbefalt å pakke ut nye ting utendørs og kaste emballasjen så raskt som mulig. Da minimerer du sjansen for å ta med skjeggkre inn i boligen.

Over halvparten av hus- og hytteeiere i Norge står uten forsikring mot råte, insekter og skadedyr.

Insekter som kommer med matvarer

Melbiller og tørrfruktmøll tiltrekkes av mel- og kornvarer. Melbillene kan følge med melet man kjøper og er ikke farlig:

– Men de bør ikke få utvikle seg. Derfor er det viktig å ikke oppbevare mel og kornvarer for lenge i skapet. Kjøp det du trenger, og bruk det opp før du kjøper nytt. Slik unngår at biller, møll og larver får formere seg fritt i posene og eskene, forklarer Magerøy.

Insekter som kommer på reise

Tropiske kakerlakker kan også være blindpassasjerer i emballasjen til varer man har bestilt fra utlandet, men det vanligste er at de blir med oss hjem i kofferten fra utlandet. Det samme gjelder veggedyr.

– Begge disse insektene kan det være både vanskelig og kostbart å bli kvitt. Det beste tipset er å prøve å unngå å ta dem med hjem. Sørg for å oppbevare bagasjen mest mulig lukket. Ikke legg den på eller under senga, men gjerne på en hylle når du er på hotell. Veggedyr finnes også i Norge, så det er viktig å være oppmerksom selv om en ferierer i eget land, avslutter Magerøy.

Generelle tips for å unngå insekter i boligen

– De fleste insekter er på jakt etter mat. Du bør derfor sørge for godt renhold for å hindre mattilgang.

– Mange insekter trives ekstra godt i fuktige miljøer. Sørg derfor for god ventilasjon, og å holde huset tørt.

– Oppbevar matvarer i tette beholdere.

– Kontroller kjeller og loft jevnlig slik at du oppdager eventuelle angrep før de rekker å utvikle seg.

– Sørg for å tette åpninger og sprekker hvor insektene kan komme seg inn.

– Hold det rent og ryddig, og fjern tilholdssteder også utendørs.

Få hjelp når du trenger det

Du kan forsikre deg mot råteskader og skadedyr. Med riktig forsikring får du hjelp til å bekjempe skadedyr som skjeggkre, veggedyr, kakerlakker, maur, mus og rotter.

Mer informasjon om forsikring mot råteskader- og skadedyr

Tekst: Tom Backe

Neste artikkel