Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Starthjelp til sameier og borettslag
Borettslag og sameie

Starthjelp til sameier og borettslag

Elbil lader i garasjeanlegg
Elbil lader i garasjeanlegg
Foto: Norsk elbilforening
avatar

Petter Haugneland

Nestleder, Norsk elbilforening

Foto: Aksel Jermstad

Elbilutviklingen går fort. I mai var nesten halvparten av alle nye biler som ble solgt en elbil. Det er verdensrekord.

Beboere i leilighetsbygg og blokker må også kunne lade elbiler der de bor, og derfor er det viktig at mange nå kommer i gang med utbygging av lading i fellesarealene. En bygning er ladeklar når den har kabler og tilstrekkelig kapasitet til at alle beboere kan montere en egen ladeboks på plassen de disponerer. Det er best for samfunnet og billigst for forbrukeren å lade elbilen hjemme mens den står parkert. Da skal den jo likevel ikke brukes, og smarte strømstyringsløsninger gir oss mulighet til å sørge for at ikke alle belaster strømnettet samtidig.

Politikerne somler med nye regler

I dag er et leilighetsbygg som bygges uten elbillading i garasjen sannsynligvis utdatert allerede før grunnmuren er reist. Det er rett og slett ikke attraktivt å flytte inn i et nytt bygg som ikke gir deg mulighet til å sette opp en ladeboks på parkeringsplassen.

Allerede i fjor vår ba Stortinget regjeringen om å se på hvordan de kan innføre krav til at alle nye bygg og bygg som rehabiliteres, skal være ladeklare. Vi har ikke hørt noe fra den kanten siden. Men, det er ingen grunn til å vente på myndighetene: Å legge tilstrekkelig kabler og kapasitet inn i bygningens nye garasjeanlegg vil gi mangfoldig tilbake til eiendomsutviklere og beboere. Husk at om bare seks år skal alle biler som selges i landet være elbiler. Hvor attraktivt er det da å kjøpe seg leilighet uten lading? Den største utfordringen er i midlertid å få fart på prosjekter i eksisterende bygg. Det haster å få sameier og borettslag til å bli med på elbilskiftet.

Nasjonal støtteordning må rulles ut

Regningen kan oppleves som stor for beboere som må gå sammen og finansiere grunnleggende ladeinfrastruktur i blokka si. Vi synes ikke at de som følger oppfordringen fra myndighetene om å velge en miljøvennlig bil, bør bære hele denne investeringen alene. Det er en av grunnene til at vi har jobbet for en nasjonal støtteordning som kan gi starthjelp til ladeklare borettslag og sameier. Regjeringen har lovet at dette skal på plass, men det er ingen grunn til å somle lenger, denne støtteordningen må rulles ut. Vår beskjed til politikerne er klar; følg Oslos eksempel. I Oslo dekkes kostnader opp til 20 prosent av totalen, og ordningen har blitt en braksuksess. Det haster slik at ikke mangel på lading der man bor blir en barriere som bremser det nasjonale målet om at alt nybilsalg kun skal være elbiler i 2025. Forbrukerne bør ikke måtte ta hele regningen alene.

Laderett i sameier og snart også borettslag

I 2018 kom Stortinget med en lovendring som sikrer folk som bor i sameier rett til å anlegge ladepunkt med mindre det foreligger særlig tungtveiende grunner for å nekte det. Regjeringen ønsker at beboere i borettslag skal få samme rettigheter og i løpet av september er det stor sannsynlighet for at det kommer til å være enighet om dette blant politikerne. Det er bra, for vi kjenner mange frustrerte medlemmer som har møtt aktiv motstand fra styret i borettslaget sitt. Elbilskiftet skal som kjent skje overalt i hele landet, og vi skal ha med oss folk uavhengig om de bor i enebolig eller blokk.

Alle bidrar

I Norsk elbilforening pleier vi å snakke om «elbilrevolusjonen». Det er en revolusjon, ikke alene fordi et stort antall mennesker har valgt å bytte til elbil i det første massemarkedet i verden, men fordi skiftet til elbil setter fart i en større global bevegelse som trigger innovasjon, nye forbruksmønstre, nye næringer og industriell utvikling. For deg som beboer i et sameie og borettslag, vil det å bli med på denne prosessen bety at leiligheten din blir mer attraktiv og mer verdt, og du bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Det er det som driver denne revolusjonen framover – at vi har verdens modigste forbrukere, som ikke nøler med å ta i bruk ny miljøvennlig teknologi.

Av Petter Haugneland, Nestleder i Norsk elbilforening

Next article